Archiwum Wydarzeń

Prace inwestycyjne w ul. Leśnej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że trwają prace w ul. Leśnej. Aktualnie metodą przewiertów sterowanych układana jest nowa nitka sieci wodociągowej (od skrzyżowania z ul. Leopolda Staffa do ul. Władysława Broniewskiego). Co ok. 100 m wykonywane są wykopy, którymi za pomocą maszyny przewiertowej umieszczana jest pod ziemią rura. Dzięki tej metodzie nie ma potrzeby rozkopywania nawierzchni na całej długości planowanego przebiegu rurociągu, co znacznie skraca czas prac i obniża ich koszty.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ratajach

Czytaj więcej...

Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ratajach w ul. Różanej i Szerokiej. MWiK systematycznie uzbraja kolejne tereny w Gminie Chodzież przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą, co stwarza warunki do jej rozwoju. Na koniec I kwartału 2017 roku Spółka zarządzała na terenie Gminy Chodzież ponad 105 kilometrami wodociągowej sieci magistralnej i rozdzielczej (bez przyłączy) oraz prawie 70 kilometrami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (bez przyłączy).

MWiK na pikniku w Oleśnicy i Dniu Dziecka na ogródkach działkowych

Czytaj więcej...

Na pikniku „W dawnym stylu PRL”, który odbył się 10 czerwca w Oleśnicy staraniem Gminy Chodzież i stowarzyszenia Socjus, znalazło się również stoisko chodzieskich wodociągów. Na nim tradycyjnie serwowano kranówkę z saturatora podłączonego bezpośrednio do sieci wodociągowej. Każdy mógł skosztować naszej wody i porozmawiać o jej walorach. Mieszkańcy Gminy Chodzież mogli także dowiedzieć się jak wielki postęp dokonał się w naszych wodociągach od czasów PRL.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Leśnej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że trwają prace w ulicy Leśnej. Prowadzona jest tam przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje również przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Roboty budowlane wykonywane są etapowo od skrzyżowania ul. Leśnej i Gałczyńskiego w kierunku skrzyżowania ul. Staffa - Leśna. W związku z pracami od 1 czerwca zmieniła się organizacja ruchu, w tym trasa autobusu miejskiego, który dojeżdża tylko do przystanku przy sklepie (nie obsługuje przystanku Leśna-OHP). Planowane zakończenie robót to październik 2017 roku.

Regionalne Targi Przedsiębiorczości i Edukacji

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wzięły udział w Regionalnych Targach Przedsiębiorczości i Edukacji, które odbyły się 3 czerwca 2017 roku na terenach MOSiR koło pływalni Delfin. Na wodociągowym stoisku można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o dostarczanej mieszkańcom wodzie - skąd jest czerpana, na czym polega proces jej uzdatniania. Każdy mógł osobiście przekonać się o jakości chodzieskiej kranówki, która serwowana była z saturatora podłączonego bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj więcej...

Przegląd pomp ciepła po sezonie grzewczym

Czytaj więcej...

W MWiK sp. z o.o. wykonano przegląd pomp ciepła po sezonie grzewczym. Te nowoczesne urządzenia zostały zamontowane w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jedna pompa działa na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej. Odzyskuje ona ciepło z wydobywanej ze studni głębinowych wody i ogrzewa budynki siedziby chodzieskich wodociągów przy ul. Kochanowskiego.

Czytaj więcej...

Wycieczka na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej

Czytaj więcej...

W dniu 23 maja 2017 roku odwiedzili MWiK Sp. z o. o. uczniowie klasy 2F ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży wraz z wychowawczynią Małgorzatą Matyją. Wycieczka była nagrodą wylosowaną przez jednego z uczniów na zeszłorocznym Chodzieskim Pikniku Naukowym „Cztery żywioły”. Dzieci oglądały Stację Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej, poznając jej przeznaczenie. Dowiedziały się skąd pozyskuje się wodę i co się z nią dzieje zanim trafi do ich domów. W trakcie zwiedzenia obiektu na uczniów czekały także dodatkowe atrakcje.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży”. Obejmuje ona wymianę 450 m sieci wodociągowej oraz 23 przyłączy wody. Większość prac realizowana jest metodami bezwykopowymi (przewierty sterowane), tak aby ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2017 roku. Wymiana infrastruktury wodociągowej związana jest z planowaną przez Gminę Miejską Chodzież przebudową ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w ramach projektu zwiększającego mobilność miejską.

Światowy Dzień Wody 2017

Czytaj więcej...

22 marca przypadał Światowy Dzień Wody. Odbywa się on cyklicznie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W tym roku hasłem przewodnim były „ścieki”. Ich zagospodarowanie i oczyszczanie jest niezbędnym elementem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Z tej okazji Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaproponowała szkołom podstawowym z terenu miasta i gminy Chodzież lekcje poświęcone tym zagadnieniom.

Czytaj więcej...

Kolejne źródełka wody pitnej w szkołach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że w lutym 2017 r. Spółka zamontowała i uruchomiła trzy źródełka wody pitnej: w Miejskim Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Chodzieży, Szkole Podstawowej w Oleśnicy oraz Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach. Przedmiotowe zdroje wodne zasilane są w wodę pitną bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania i zachęcamy do korzystania z wody ze źródełek.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież