Archiwum Wydarzeń

Wymiana zasuw na sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Kościelnej i Krótkiej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że dobiegają końca prace związane z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Kościelnej i Krótkiej. Wymagały one czasowego wstrzymania ruchu drogowego na ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z Adama Mickiewicza do Krótkiej. W celu ograniczenia do minimum związanych z tym uciążliwości dla mieszkańców, roboty prowadzono w nocy. Ze względu na lokalizację węzłów zasuwowych w ścisłym centrum miasta oraz rozpoczynające się prace drogowe na ulicy Wojska Polskiego, był to ważny element w planie remontów MWiK na ten rok.

Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów

Czytaj więcej...

W dniach 10-11 X 2017 roku odbyła się w Pile i Chodzieży konferencja Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów. Jej organizatorem było Wydawnictwo Seidel Przywecki, a gospodarzem Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży. Patronat merytoryczny objęli naukowcy z politechnik Warszawskiej i Poznańskiej. W konferencji wzięło udział 80 specjalistów od gospodarki ściekowej z całego kraju. Wysłuchali oni 21 referatów, w tym 2 przedstawicieli MWiK.

Czytaj więcej...

Czyszczenie głównego kolektora

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od 18 września trwają prace związane z czyszczeniem głównego kolektora odprowadzającego ścieki z miasta i gminy Chodzież. Polegają one na usunięciu osadu z dna kanału oraz wykonaniu inspekcji telewizyjnej kanału pozwalającej ocenić jego stan techniczny. Kolektor wybudowany w latach 1998 i 2001 (odcinek w ulicy Zwycięstwa), ma łączną długość 2085 m, zbudowany jest z rur betonowych o średnicy DN 1000 mm (pierwszy fragment o długości 178 m) i DN 1200 mm.

Czytaj więcej...

3 Chodzieski Piknik Naukowy „Flora i Fauna Wielkopolski”

Czytaj więcej...

W piękną, słoneczną niedzielę, 17 września 2017 roku na terenach MOSiR przy pływalni „Delfin” odbył się 3 Chodzieski Piknik Naukowy „Flora i Fauna Wielkopolski”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania Wydział Leśny (który miał też swoje stoisko) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Impreza, której współorganizatorem była MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży skierowana jest do całych rodzin i wszystkich ciekawych świata.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Mostowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że dobiegają końca prace w ul. Mostowej w Chodzieży. Obejmują one przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 33 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 77 m, budowę kanałów bocznych i przydomowej przepompowni ścieków. Nowo wybudowany kanał sanitarny zastąpi dotychczasowy, który nie spełniał już obecnych wymogów oraz pozwoli na włączenie do sieci dotąd nieskanalizowanych posesji.

Czytaj więcej...

Nowy wzór faktury

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że od miesiąca VI 2017 wprowadziła nowy wzór faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki. Na fakturze obok rozliczenia bieżących należności znajduje się informacja o zadłużeniu (ze wskazaniem jakich faktur dotyczy) lub nadpłacie, stany wodomierzy i daty odczytów oraz przypisany dla każdego Odbiorcy indywidualny numer konta, na które należy dokonywać wpłat należności. Przy zapłacie każdorazowo prosimy podać nr nabywcy i nr faktury.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Kochanowskiego

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że trwa realizacja inwestycji na ulicy Kochanowskiego (od skrzyżowania z ulicą Leśną w stronę Karczewnika). Obejmuje ona przebudowę i wymianę 979,5 m sieci wodociągowej oraz wymianę przyłączy wodociągowych o łącznej długości 265 m. Wymienione zostaną również 3 hydranty podziemne DN 80 oraz 2 hydranty nadziemne DN 80. Roboty wykonywane są z wykorzystaniem technologii przewiertów sterowanych. Dzięki temu do minimum ograniczono prace w otwartych wykopach. Wykonawcą jest firma EkoWodrol. Zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku.

Zakończenie robót na ul. Powstańców Wielkopolskich

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że zakończyła roboty na ul. Powstańców Wielkopolskich. W ich wyniku wymieniono 480 m sieci wodociągowej DN 110, 17 przyłączy wod. o łącznej długości 240 m, 5 węzłów zasuwowych i 3 hydranty podziemne DN 80. Równocześnie na ul. Ofiar Gór Morzewskich wymieniono 7 przyłączy wod. o łącznej długości 70 m. W trakcie prac stosowano przewierty sterowane, dzięki którym do minimum ograniczono punkty, w których prowadzono prace w otwartych wykopach. Było to szczególnie ważne w przypadku wymian przyłączy w nieruchomościach Odbiorców. Wymiana infrastruktury związana była z prowadzoną przez Gminę Miejską Chodzież przebudową ścieżek pieszo-rowerowych.

Budowa sieci wodociągowej w Stróżewie

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że trwają prace w Stróżewie. Budowany jest tam nowy odcinek sieci wodociągowej o długości 140 metrów. Prace obejmują także wymianę istniejących przyłączy wodociągowych oraz podłączenie jednej z nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Całość robót, które wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne "INSMONT” Sp. z o.o., zostanie zakończona jeszcze w lipcu.

Gra Miejska "Miasto Trzech Jezior"

Czytaj więcej...

1 lipca odbyła się Gra Miejska "Miasto Trzech Jezior" przygotowana przez młodzież z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. MWiK Sp. z o.o. wsparła organizację imprezy. Na trasie gry ustawiony był punkt z zadaniami dotyczącymi wiedzy o spółce i wodzie. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekał grill i kranówka prosto z sieci serwowana z naszego saturatora. Więcej informacji oraz zdjęć z imprezy na Facebooku.

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież