Archiwum Wydarzeń

V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich

Czytaj więcej...

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w salce edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) Studzieniec-Łęg odbyło się V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich. Spotkania odbywają się cyklicznie raz na kwartał w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych i stanowią płaszczyznę wymiany wzajemnych doświadczeń i rozwoju zawodowego.

Czytaj więcej...

Konferencja na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w salce szkoleniowo-edukacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu odbyła się konferencja pod nazwą: „Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Jej organizatorami byli Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Czytaj więcej...

Wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Ofiar Gór Morzewskich

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży rozpoczęły realizację inwestycji i prac remontowych na sieci wodociągowej, zaplanowanych na rok 2018. Aktualnie Spółka prowadzi działania związane z kompleksową wymianą przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. Przyłącza są wymieniane na odcinku od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym. Nowe wykonywane są z rur PE (polietylenu).

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji pod nazwą "Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi". Szczegóły na załączonym plakacie. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Podsumowanie inwestycji za rok 2017

Czytaj więcej...

W roku 2017 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wykonały inwestycje na kwotę 5,5 mln zł. Łącznie na terenie miasta Chodzieży i Gminy Chodzież wybudowano: 5977 m sieci kanalizacji sanitarnej (w mieście 4408 m, w gminie 1568 m), w tym 2715 m rurociągów tłocznych; 27 przepompowni ścieków (miasto - 22, gmina - 5); 7645 m sieci wodociągowej (w mieście 3665 m, w gminie 3980 m); wymieniono 159 sztuk przyłączy wodociągowych (miasto - 137, gmina - 22) o łącznej długości 2390 m.

Czytaj więcej...

Kolejne źródełka wody pitnej w szkołach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wykorzystując okres ferii, montuje w kolejnych szkołach (w Chodzieży Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach) źródełka wody pitnej zasilane bezpośrednio z instalacji wodociągowych budynków. Uczniowie będą mogli napić się popularnej kranówki. Źródełka posiadają również specjalny kranik umożliwiający napełnienie bidonu. Woda do picia spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Nowe pojazdy MWiK

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dla sprawnego utrzymywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystują, między innymi szereg pojazdów specjalistycznych. W końcówce 2017 r. z eksploatacji został wycofany po 33 latach użytkowania ciągnik Ursus C360 z przyczepą. Zastąpił go nowy zestaw. Zakupiony ciągnik ma napęd na 4 koła co jest przydatne w pracy w trudnym terenie. Nowa przyczepa ma ładowność 10 ton i wywrot trójstronny (na boki lub do tyłu), a 2 osie w układzie tandem ułatwiają manewrowanie.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Gór Morzewskich

Czytaj więcej...

MWiK sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zostały zakończone prace budowlano-montażowe w ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży”. W jej wyniku wybudowano 310 metrów bieżących sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 32 m. Celem inwestycji było skanalizowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz uzbrojenie pozostałych działek na ul. Spacerowej (wcześniej ul. Ofiar Gór Morzewskich), które stanowią tereny rozwojowe.

Czytaj więcej...

Inwestycje w ul. Zwycięstwa, Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegają końca roboty budowlano-montażowe polegające na wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa i Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wybudowanie: jednej przepompowni ścieków, 441 metrów bieżących rurociągu tłocznego, 545 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanałów bocznych.

Czytaj więcej...

Mural poświęcony Powstaniu Wielkopolskim na SUW Podgórna

Czytaj więcej...

30 października 2017 roku na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej w Chodzieży odbyło się niecodzienne wydarzenie - prezentacja muralu na zbiorniku wody poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Jest on efektem projektu „Sto lat wstecz” prowadzonego przez młodzież z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej (realizowanego w ramach programu „Równać Szanse 2016 - Projekty Młodzieżowych Liderów”). Pracowało przy nim 17 młodych ludzi (w wieku od 13 do 17 lat). To oni postanowili, że wykonają mural o takiej właśnie tematyce.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież