Archiwum Wydarzeń

Prace na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

Od 21 września 2018 roku trwają prace konserwacyjne w dwóch komorach biologicznego oczyszczania ścieków. Z opróżnionych zbiorników usunięto specjalistycznym wozem złogi piasku zbierające się na dnie. Po zakończeniu czyszczenia przeprowadzono kontrolę układu napowietrzania i wymianę zużytych paneli napowietrzających. Do napowietrzania ścieków służą dwie nowoczesne turbodmuchawy promieniowe na łożyskach powietrznych o mocy 40 kW i łącznej wydajności 50 m3/min.

Czytaj więcej...

4 Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

Za nami 4 Chodzieski Piknik Naukowy. Tegoroczna edycja minęła pod hasłem „Przyroda a technika”. MWiK był jednym ze współorganizatorów. Na naszym stoisku prezentowaliśmy ewolucję systemów informacji przestrzennej, od ponad 100-letnich map, po najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe. Można było sprawdzić swoja posesję na cyfrowej mapie. Tłumaczyliśmy również jak tego typu rozwiązania wpływają na szybsze lokalizowanie awarii i obniżanie strat wody. Z tym wiąże się również pomiar wody. Dziś stosujemy nowoczesne liczniki, które są odczytywane zdalnie za pomocą systemu radiowego. Każdy mógł sprawdzić jak to działa.

Czytaj więcej...

Konkurs "Korzystaj z e-usług"

Czytaj więcej...

Zachęcamy Odbiorców do korzystania z e-usług i wygrania nagrody. Wśród wszystkich Odbiorców (konkurs dotyczy osób fizycznych), którzy na dzień 30.09.2018 r. będą mieli aktywne zlecenie na e-fakturę lub będą zarejestrowani w e-BOK rozlosujemy atrakcyjne nagrody - tablet i albumy „Historia higieny wodą pisana” z limitowanej serii. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Zamkowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. rozpoczęła inwestycję w ul. Zamkowej w Chodzieży. Z eksploatacji zostanie wyłączona sieć wodociągowa wykonana z azbestocementu oraz żeliwa. W to miejsce wybudowane będzie ok. 230 mb sieci wodociągowej DN 160 PE. Wymienionych zostanie również 10 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z polietylenu (PE) o łącznej długości ok. 90 mb.

Czytaj więcej...

Prace na kanalizacji sanitarnej w lipcu i sierpniu 2018 r.

Czytaj więcej...

Zakończono czyszczenia kanałów sanitarnych na ul. Fabrycznej, Dworcowej i Wiosny Ludów. Wykonano również naprawę metodą bezwykopową przy użyciu rękawów nasączonych żywicą krzemianową uszkodzonego kanału na ul. Kilińskiego i Jagiellońskiej. Prace wykonywała firma Retel. Przy okazji rozwiano legendę mówiącą, że pod torami kolejowymi znajduje się najgłębsza w Chodzieży studnia rewizyjna na kanale, z zasypanym włazem, do której z uwagi na jej lokalizację nigdy nie było dostępu.

Czytaj więcej...

MWiK na II Chodzieskim Pikniku Krajoznawczo-Historycznym

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wzięła udział w II Chodzieskim Pikniku Krajoznawczo-Historycznym. Na naszym stoisku, tradycyjnie już serwowaliśmy kranówkę za pośrednictwem saturatora oraz przekonywaliśmy do picia wody prosto z kranu. Rozwiewaliśmy mity związane z twardością wody i kamieniem w niej zawartym. Jako, że piknik był historyczny, to i takich akcentów nie zabrakło pod wodociągowym namiotem.

Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, jako inwestor informuje, że trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Ratajach - ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa. Celem inwestycji jest skanalizowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej działek zlokalizowanych w obrębie w/w ulic. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne konieczne jest zbudowanie sieci ciśnieniowej.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac inwestycyjnych w ul. Słonecznej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzi od początku roku intensywne inwestycje polegające na budowie nowej oraz wymianie i remontach istniejącej infrastruktury technicznej. Zakończyły się właśnie prace w ulicy Słonecznej w Chodzieży. Został tam wymieniony odcinek sieci wodociągowej z azbestocementu o długości 313 mb. W jego miejsce położono nowy przewód PE 110. Wymieniono również przyłącza wodociągowe o łącznej długości 276 mb, a tego 215 mb PE 32 i 61 m PE 63. Większość robót prowadzono wykorzystując technikę bezwykopową - przewierty sterowane.

Czytaj więcej...

Gra miejska „Śladami trzech powstańców”

Czytaj więcej...

7 lipca 2018 odbyła się gra miejska „Śladami trzech powstańców”, w której wystartowało 21 drużyn liczących ponad 130 zawodników. Całość już po raz trzeci zorganizował Zespół Młodzieżowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. W skład grupy odpowiedzialnej za grę wchodziło 21 nastolatków w wieku 14-17 lat, którzy wszystko samodzielnie zaplanowali i przygotowali, pracowali także podczas gry na punktach z zadaniami. Wsparli ich członkowie TMZCh oraz 22 firmy i instytucje.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za wodę i ścieki na okres od 26.05.2018 do 26.05.2021

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 26.05.2018 wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa)  wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież