Archiwum Wydarzeń

Zasilanie rezerwowe obiektów MWiK

Czytaj więcej...

W lutym 2019 r. doszło do awarii kabla zasilającego stację energetyczną ŚN 15 kV Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Chopina. Jej usunięcie zajęło 4 dni. W tym czasie służby techniczne Spółki zapewniły zasilanie rezerwowe i dzięki temu utrzymały ciągłość produkcji wody ze stacji. Odbiorcy usług nie odczuli żadnych niedogodności. Ten przykład pokazuje jak ważne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury i procedur na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...

Renowacja studni na kanałach sanitarnych

Czytaj więcej...

Zakończył się kolejny etap renowacji studni na kanałach sanitarnych. Objął on 10 studni zlokalizowanych w ulicach Słonecznej i Leśnej. Studnie wymagały remontu z uwagi na bardzo mocno zaawansowaną korozję betonu, w wyniku oddziaływania wydzielającego się ze ścieków siarkowodoru. Wykonawcą robót była firma Aquaren stosująca technologię panelu GRP.

Czytaj więcej...

Modernizacja studni nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży systematycznie modernizuje studnie głębinowe, które są jednym z kluczowych elementów systemu wodociągowego. W grudniu 2018 r. zmodernizowano studnię nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie. W ramach prac wymieniane są dotychczasowe, wysłużone obudowy studni na nowoczesne termoizolacyjne, naziemne obudowy studzienne z docieploną kopułą wykonaną z trwałego laminatu. Termoizolacyjna obudowa posiada wewnętrzny system ogrzewania współpracujący z zamontowanym wewnątrz termostatem, który w okresie zimowym zapewnia dodatnią temperaturę.

Czytaj więcej...

Prace na ul. Rolnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że trwają prace na ulicy Rolnej w Chodzieży. Polegają one na wymianie 202 mb sieci wodociągowej z azbestocementu DN 100 na nową z PE DN 110. Wymienione zostanie również 8 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 107 mb. 10 kolejnych przyłączy wodociągowych które są już wykonane  z PE (polietylenu - rodzaj tworzywa sztucznego), zostało przepiętych do nowej sieci wodociągowej. Roboty wykonywane są metodą przewiertu sterowanego, co obniża uciążliwość prowadzonych prac dla mieszkańców oraz koszty inwestycji.

Okresowe czyszczenie zbiornika wody uzdatnionej przy ul. Strzeleckiej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła okresowe czyszczenie żelbetowego zbiornika wody uzdatnionej o objętości 1000 m³ zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej. Po zakończeniu prac konserwacyjnych przeprowadzono inspekcję stanu technicznego. W jej ramach wykonano wizualną ocenę elementów zbiornika, zbrojenia, badanie powierzchniowej wytrzymałości na ściskanie, badanie przyczepności podłoża betonowego.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur

Czytaj więcej...

W związku z nadejściem zimy i spadkiem temperatur powietrza poniżej zera przypominamy Odbiorcom o zabezpieczeniu wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z awariami, brakiem wody oraz kosztów wymiany zepsutych urządzeń. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

Czytaj więcej...

Remont zbiornika wód popłucznych na SUW w Podaninie

Czytaj więcej...

Zakończył się remont zbiornika wód popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Podaninie. Prace polegały na skuciu istniejącej warstwy betonu na wewnętrznych ścianach zbiornika, oczyszczeniu podłoża, reprofilacji betonu przy użyciu specjalistycznej zaprawy oraz wykonaniu mrozoodpornej powłoki ochronnej (łącznie na powierzchni 108 m²). Roboty  prowadziła zewnętrzna firma specjalizującą się w renowacji budynków i budowli inżynieryjnych.

Czytaj więcej...

Wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że trwają prace związane z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na ul. Nowej w Chodzieży. Betonowy kanał sanitarny, który uległ korozji chemicznej, zostanie zastąpiony nowym, wykonanym z rur tworzywowych PVC, podobnie jak stary odcinek kanału z kamionki. Łącznie wymienionych zostanie 140 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 80 mb przyłączy kanalizacyjnych.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej?

Czytaj więcej...

Pytanie wydaje się banalne, przecież każdy to wie. Co roku jednak MWiK usuwa kilkadziesiąt awarii pomp na przepompowniach ścieków (a tych mamy w eksploatacji ponad 160) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji przez Odbiorców usług. Do tego dochodzą kolejne awarie z tego samego powodu, a związane z niedrożnością kanałów. Jak to możliwe? Niestety do kanalizacji sanitarnej trafiają rzeczy, które nie mają prawa tam się znaleźć.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu "Korzystaj z e-usług"

Czytaj więcej...

8 października 2018 roku rozstrzygnięto konkurs „Korzystaj z e-usług”. Wśród wszystkich Odbiorców (konkurs dotyczył osób fizycznych), którzy na dzień 30.09.2018 r. mieli aktywne zlecenie na e-fakturę lub byli zarejestrowani w e-BOK rozlosowaliśmy atrakcyjne nagrody - tablet Samsung Galaxy Tab E (nagroda główna) lub albumy „Historia higieny wodą pisana” z limitowanej serii (nagrody dodatkowe).

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież