Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Prace konserwacyjne i eksploatacyjne

Czytaj więcej...

20.07.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. eksploatuje 18 studni głębinowych. Wydobyta z nich woda trafia do 5 Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Tam zostaje uzdatniona i następnie siecią wodociągową dostarczona do odbiorców. Obiekty produkcji wody w większości są zautomatyzowane i objęte zdalnym monitoringiem, który możliwy jest również z dedykowanych komputerów będących na wyposażeniu pracowników nadzoru. 

Czytaj więcej...

Modernizacja stacji podwyższania ciśnienia w Nietuszkowie

Czytaj więcej...

28.05.2021 r.
---------------
Zakończyła się modernizacja stacji podwyższania ciśnienia (SPC) w Nietuszkowie. To pompownia wody zlokalizowana w podziemnej żelbetowej komorze, której zadaniem jest podnoszenie i utrzymanie wymaganych parametrów przepływu i ciśnienia wody na sieci wodociągowej w Nietuszkowie Górnym.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wod-kan na Osiedlu Widok w Chodzieży

Czytaj więcej...

21.05.2021 r.
---------------
Zakończyła się przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Widok w Chodzieży. W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono 25 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na nową sieć Ø 50 wykonaną z polietylenu oraz zamontowano nową studnię rewizyjną na kanale sanitarnym.

Czytaj więcej...

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

16.04.2021 r.
---------------
Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerze AB 1737 na pobieranie próbek środowiskowych i ich analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej...

22.03.2021 r.
---------------
22 marca przypada Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ tej już zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas nie notowano deficytu. Ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Problem ten dotyka także 100 mln Europejczyków.

Czytaj więcej...

Powiadomienia SMS i kontakt telefoniczny

Czytaj więcej...

17.03.2021 r.
---------------
Od ubiegłego roku chodzieskie wodociągi oferują bezpłatną usługę - powiadomienia sms. Odbiorcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na telefon komórkowy dostają krótkie komunikaty o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywanymi usługami. Klienci korzystający z e-faktury otrzymują wiadomość o jej wysłaniu na e-mail ze wszystkimi jej danymi. SMS przychodzi także przypomnienie o płatności faktury.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na terenie miasta i gminy Chodzież na lata 2021-23 zostają wprowadzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dostępne tutaj). Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i e-fakturach przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 4,10 zł/miesiąc, co daje prawie 50 zł oszczędności na rok.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież