Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

15.05.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegły końca roboty budowano - montażowe związane z wymianą sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach została wymieniona sieć azbestocementowa o średnicy 250 na nową wykonaną z PE - RC o średnicy 225. Łącznie wymieniono 370 metrów bieżących rurociągu.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2020 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o.o. z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 1737, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Nowy ciągnik na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. użytkuje pojazdy specjalistyczne różnego przeznaczenia. Systematycznie odnawia także tabor. Na początku roku, po 29 latach eksploatacji, została wycofana koparko-ładowarka Ostrówek (rok produkcji 1991), wykorzystywana w ostatnich latach jako ładowarka na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ). Zastąpił ją fabrycznie nowy ciągnik MTZ Belarus 820.

Czytaj więcej...

Remont zbiorników wody

Czytaj więcej...

W styczniu 2020 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, na remont dwóch podziemnych zbiorników wody uzdatnionej o objętości 1000 m3 każdy. Wartość zadania wynosi 800 tys. zł. Biorąc pod uwagę zakres oraz koszt prac jest to jeden z największych remontów na sieci wodociągowej prowadzonych przez Spółkę od momentu jej powstania w roku 2000. Zbiorniki zastąpiły wcześniejszy z roku 1913 o pojemności 380 m3.

Czytaj więcej...

Mętnościomierz procesowy na SUW przy ul. Podgórnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

W grudniu 2019 r. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej w Chodzieży została wyposażona w nowoczesne, specjalistyczne i precyzyjne urządzenie do ciągłego monitorowania jakości wody - laserowy mętnościomierz procesowy wraz z przetwornikiem. Służy on do pomiaru mętności wody. Wyposażony jest w automatyczny układ czyszczący, czujnik przepływu wody oraz wewnętrzny system sprawdzający. Na SUW Podgórna mętnościomierz procesowy kontroluje jakość wody po filtracji na złożach filtracyjnych.

Czytaj więcej...

Poduszka uszczelniająca do blokowania kanałów o średnicy od 500 do 1200 mm

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży zakupiła poduszkę uszczelniającą do blokowania kanałów o średnicy od 500 do 1200 mm. Poduszki uszczelniające służą do okresowego zamykania rur podczas prac remontowych, inspekcji sieci i prób szczelności. Korek posiada specyficzne zalety eksploatacyjne, samoczynnie kotwiczy się w rurach i można zastosować go do każdego profilu rur zarówno okrągłego jak i jajowego. Zaopatrzony jest w bypass rurowy pozwalający na przepływ ścieków.

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej i ul. Szerokiej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiega końca inwestycja obejmująca budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej i ul. Szerokiej w Ratajach. Wybudowano 320 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 64 m oraz 340 metrów bieżących sieci wodociągowej. Celem inwestycji jest uzbrojenie terenu pod nowego osiedla. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Wymiana agregatów pompowych

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła wymianę dwóch agregatów pompowych. Na ujęciu w Chodzieży przy ul. Chopina zamontowano agregat pompowy po kapitalnym remoncie, podczas którego zostały przywrócone wymagane parametry hydrauliczne pompy. W studni głębinowej w Konstantynowie zużytą technicznie pompę głębinową zastąpiono fabrycznie nową, wykonaną ze stali nierdzewnej. Nowy agregat pompowy przy porównywalnych parametrach posiada mniejszą moc silnika i wyższą sprawność, co w efekcie przełoży się na mniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież