Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac na zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej

Czytaj więcej...

09.09.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace na terenowych zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej. W ich ramach przeprowadzono szereg robót obejmujących: zdjęcie istniejących powłok wewnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej powierzchni i jej częściową reprofilację, wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne powierzchnie.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

03.07.2020 r.
---------------
Spółka prowadzi prace na ul. Paderewskiego w Chodzieży związane z przebudową sieci wodociągowej. W pierwszym etapie, w miejsce dotychczasowej sieci z azbestocementu DN 150 ułożono nową z PE DN 160 o łącznej długości 560 metrów. Prace prowadzone były metodą bezwykopową - przewiertów sterowanych.

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chodzież

Czytaj więcej...

22.06.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży informuje, że zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej i Lawendowej w Ratajach. Wybudowano 430 metrów bieżących (mb) sieci wodociągowej, 407 mb kanalizacji sanitarnej. 20 działek uzbrojono w kanały boczne o łącznej długości 138 mb. Inwestycje prowadzono także w Podaninie na Osiedlu Tęczowym. Wybudowano tam 159 mb sieci wodociągowej oraz 358 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej. Uzbrojono również trzy nieruchomości w przydomowe przepompownie ścieków. Wykonawcą robót był Z-U-H-P „BAZYL”.

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w części ul. Jagiellońskiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

15.06.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace związane z wymianą sieci wodociągowej i przyłączy w części ul. Jagiellońskiej w Chodzieży. W ich ramach w miejsce dotychczasowych starych rurociągów z azbestocementu (o średnicy DN 100) i żeliwa (DN 80) wybudowano 175 metrów bieżących nowej sieci wodociągowej z rur PE DN 110. Wymieniono także 8 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 119 metrów.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

15.05.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegły końca roboty budowano - montażowe związane z wymianą sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach została wymieniona sieć azbestocementowa o średnicy 250 na nową wykonaną z PE - RC o średnicy 225. Łącznie wymieniono 370 metrów bieżących rurociągu.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2020 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o.o. z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 1737, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Nowy ciągnik na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. użytkuje pojazdy specjalistyczne różnego przeznaczenia. Systematycznie odnawia także tabor. Na początku roku, po 29 latach eksploatacji, została wycofana koparko-ładowarka Ostrówek (rok produkcji 1991), wykorzystywana w ostatnich latach jako ładowarka na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ). Zastąpił ją fabrycznie nowy ciągnik MTZ Belarus 820.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież