Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zwycięstwa w Chodzieży

Czytaj więcej...

03.07.2024 r.
---------------
Od dnia 04.07.2024 r. na ul. Zwycięstwa rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu, na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE) . Wykonawcą prac jest firma Z.U.H. „HYDRAULIK” B. Mikołajczak, ul. Kołobrzeska 18, 64-920 Piła.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Czytaj więcej...

17.06.2024 r.
---------------
17 czerwca przypada Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Ten problem dotyka również Polski, w tym naszego regionu. Każdy a nas może podejmować działania dla poprawienia bilansu wodnego, a co za tym idzie przeciwdziałaniu niedoborom wody i łagodzeniu skutków suszy. 

Czytaj więcej...

Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”

Czytaj więcej...

14.06.2024 r.
---------------
W dniu 11.06.2024 r. odbyła się w Chodzieży konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”. Zorganizowały ją Starostwo Powiatowe w Chodzieży i Nadnotecki Instytut UAM w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami byli Gmina Miejska Chodzież, Nadleśnictwo Podanin, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Chodzieski Dom Kultury oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Czytaj więcej...

Edukacja w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Czytaj więcej...

06.06.2024 r.
---------------
Intensywnie propagujemy zagospodarowywanie na własnych posesjach deszczówki. Tłumaczymy, dlaczego jest to ważne i jak przekłada się na polepszenie bilansu wodnego oraz odnawianie zasobów wód podziemnych. Nasz przekaz w szczególności kierujemy do młodego pokolenia, a za jego pośrednictwem również do dorosłych.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

20.05.2024 r.
---------------
Od dnia 20.05.2024 r. na ul. Władysława Reymonta, rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu, na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE). Wykonawcą prac jest firma Z.U.H. „HYDRAULIK” B. Mikołajczak, ul. Kołobrzeska 18, 64-920 Piła.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej na ulicy Gościnnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

17.05.2024 r.
---------------
Zakończyła się wymiana sieci wodociągowej na ulicy Gościnnej w Chodzieży. Stara sieć z azbestocementu zastąpiona została na odcinku 122 m nową z PE DN 110. Wymieniono również 7 przyłączy wodociągowych, 3 kolejne przełączono do nowego rurociągu. Każde przyłącze zostało wyposażone w zasuwkę oraz kompletny węzeł wodomierzowy z mosiężnymi, grzybkowymi zaworami odcinającymi.

Czytaj więcej...

Naprawy na sieci kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu tzw. pakerów

Czytaj więcej...

29.04.2024 r.
---------------
Pracownicy chodzieskich wodociągów wykonali naprawy kanalizacji sanitarnej DN 200 na ulicy Parkowej i Żeromskiego w Chodzieży przy wykorzystaniu tzw. pakerów. Zamontowano wewnątrz rurociągów krótkie rękawy z włókna szklanego nasączone żywicą. W celu wykonania naprawy przy ich pomocy, konieczne jest wyczyszczenie kanału, przeprowadzenie inspekcji kamerą oraz precyzyjny montaż rękawa naprawczego.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych

Czytaj więcej...

22.04.2024 r.
---------------
Od dnia 23.04.2024 r. na ul. Profesora Romana Drewsa, Marii Skłodowskiej Curie, Aleksandra Fredry, rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej. Wykonawcą prac jest firma Z.U.H. „HYDRAULIK” B. Mikołajczak, ul. Kołobrzeska 18, 64-920 Piła.

Czytaj więcej...

Regeneracja zestawu pomp na Stacji Uzdatniania Wody w Podaninie

Czytaj więcej...

12.04.2024 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży zakończyły kompleksową regenerację zestawu pomp międzyoperacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Podaninie. Zestaw ten składa się z trzech równolegle pracujących wielostopniowych pomp pionowych, które przepompowują wodę surową napowietrzoną ze zbiornika reakcji poprzez układ filtracyjny do zbiorników wody uzdatnionej.

Czytaj więcej...

Remont infrastruktury wod-kan w ul. Siejaka w Chodzieży

Czytaj więcej...

05.04.2024 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży prowadzi aktualnie prace związane z remontem infrastruktury wod-kan w ul. Siejaka w Chodzieży. W pierwszym, zakończonym już etapie, przebudowano 2 węzły zasuwowe oraz wymieniono 2 hydranty. W etapie II przebudowany zostanie odcinek istniejącej sieci wodociągowej, 1 hydrant nadziemny oraz 2 przyłącza wodociągowe.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej...

Wesołych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych,
Wiosennej radości, pogody ducha i spokoju,
Serdecznych spotkań przy wielkanocnym stole

życzą
Pracownicy i Zarząd
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży.

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Czytaj więcej...

Pamiętacie te liczby 578, 396 czy 160? Jednej z poprzednich zim już je podawaliśmy. To niestety nie zwycięskie typy w loterii, a ilości m3 wody jakie wypłynęły u trzech naszych odbiorców podczas zimy na skutek rozsadzenia przez mróz instalacji wewnętrznych wody. Jeśli przeliczymy te ilości z m3 na litry (wystarczy przemnożyć je przez 1000) to dopiero zdamy sobie sprawę ze skali strat.

Czytaj więcej...

Prace związane z infrastrukturą wod-kan w ul. Bema w Chodzieży

Czytaj więcej...

26.03.2024 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży realizuje prace związane z infrastrukturą wod-kan w ul. Bema w Chodzieży. Przebudowano 4 węzły zasuwowe oraz wymieniono 12 stalowych przyłączy wodociągowych na nowe, wykonane z polietylenu, o łącznej długości 84 mb. Każde przyłącze zostało wyposażone w zasuwkę odcinającą oraz kompletny węzeł wodomierzowy z mosiężnymi, grzybkowymi zaworami odcinającymi.

Czytaj więcej...

Szkolenie - optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowych

Czytaj więcej...

20.03.2024 r.
---------------
15 marca na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu odbyło się szkolenie przygotowane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. w Chodzieży i firmę Grundfos Pompy sp. z o.o. Tematem było efektywne zarządzanie pracą układów pompowych oraz siecią wodociągową w celu zoptymalizowania kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 19 firm.

Czytaj więcej...

UTW udekorował hydranty

Czytaj więcej...

15.03.2024 r.
---------------
Ciekawy sposób na uczczenie 590 urodzin miasta wymyśliły słuchaczki chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uzgodnieniach z naszą Spółką, udekorowały one wybrane hydranty, które otrzymały gustowne biało-czerwone wdzianka.

Czytaj więcej...

110 lat temu uruchomiono w Chodzieży wodociągi

Czytaj więcej...

17.01.2024 r.
---------------
110 lat temu, 1 stycznia 1914 roku oficjalnie rozpoczęły pracę chodzieskie wodociągi. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy m.in. w zachowanym w naszym archiwum dzienniku ruchu, w którym pierwszy wpis pochodzi właśnie z tego dnia. Odnotowano wtedy, że do sieci wodociągowej wtłoczono 255 m3 wody.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież

Czytaj więcej...

20.12.2023 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od dnia 28 grudnia 2023 zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy nr BD.RZT.70.42.2023 oraz nr BD.RZT.70.43.2023, na terenie miasta i gminy Chodzież, wchodzą nowe ceny i stawki opłat. W okresie od 28.12.2023 do 27.12.2024 obowiązują ceny i stawki ujęte w tabelach dla okresu rozliczania od 1 do 12 miesiąca - taryfy dostępne tutaj.

Czytaj więcej...

Z chmury do beczki

Czytaj więcej...

08.12.2023 r.
---------------
W tym roku sporo czasu poświęcaliśmy sprawom związanym z wodami opadowymi. Podczas spotkań z mieszkańcami, uczniami, czy podczas Pikniku naukowego w Chodzieży tłumaczyliśmy jak istotne jest zatrzymywanie i zagospodarowywanie tutaj, lokalnie deszczówki i jaki ma ona wpływ na dostępne zasoby wody. W kolejnych latach będziemy kładli na te kwestie jeszcze większy nacisk.

Czytaj więcej...

Szkolenie dot. zdalnego odczytu wodomierzy

Czytaj więcej...

05.12.2023 r.
---------------
W dniu 22.11.2023 r. na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia i eksploatacji systemu stacjonarnego, zdalnego odczytu wodomierzy IZAR. Zorganizował je producent systemu Diehl Metering, przy współpracy MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu

Czytaj więcej...

22.11.2023 r.
---------------
W dniu 21 listopada 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia pn: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie MWiK sp. z o. o. w Chodzieży”.

Czytaj więcej...

Czyszczenie reaktorów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

21.11.2023 r.
---------------
Na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu zakończyły się prace na jednym z dwóch ciągów technologicznych. W ich ramach zostały opróżnione dwa reaktory biologiczne RBS1 i RBN1. Z dna komór został usunięty nagromadzony tam osad biologiczno-mineralny.

Czytaj więcej...

Szkolenie z eksploatacji kanalizacji sanitarnej

Czytaj więcej...

09.11.2023 r.
---------------
W dniu 27.10.2023 r. na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków odbyło się szkolenie dotyczące eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Zorganizowali je wspólnie firma Funke i MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży. Uczestnikami byli przedstawiciele wodociągów oraz wykonawców z naszego regionu.

Czytaj więcej...

8. Piknik Naukowy w Chodzieży

Czytaj więcej...

14.09.2023 r.
---------------
Po raz ósmy już mieliśmy przyjemność razem z Miastem Chodzież i Nadleśnictwem Podanin oraz 37(!) partnerami organizować Piknik naukowy w Chodzieży. W tym roku hasłem przewodnim była natura. Odmieniana na stoiskach przez wszystkie przypadki, prezentowana często w sposób niebanalny i zaskakujący. Nasza Spółka postawiła na małą retencję.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na projekt edukacyjno-informacyjny

Czytaj więcej...

16.08.2023 r.
---------------
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa dotacji na przedsięwzięcie pod nazwą: „Utworzenie aplikacji, filmu animowanego, przewodnika po małej retencji i mobilnego stoiska - edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.”

Czytaj więcej...

MWiK świadczy usługi czyszczenia kanalizacji

Czytaj więcej...

25.07.2023 r.
---------------
Chodzieskie wodociągi wykonują usługi czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z których chętnie korzystają również inne wodociągi i samorządy.  Do czyszczenia wykorzystywany jest pojazd z zabudową specjalistyczną Elephant Multi. Może on czyścić kanały o średnicy do 1200 mm, w tym bardzo mocno zanieczyszczone i zapiaszczone.

Czytaj więcej...

Miejskie fontanny

Czytaj więcej...

07.07.2023 r.
---------------
Spółka na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chodzieży obsługuje fontanny w Parku im. Ks. Dr. J. Ostrowskiego i Parku „Odpoczywaj z kulturą”. Nasi pracownicy dbają o ich sprawność, optymalną pracę przy jak najmniejszym zużyciu energii, konserwują je po sezonie. Obie fontanny działają w obiegu zamkniętym, tak, aby maksymalnie oszczędzać wodę niezbędną do ich zasilenia.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

Czytaj więcej...

19.06.2023 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. zakończyły I etap przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego w Chodzieży. Prace realizowane są przez Dział Eksploatacyjno-Techniczny spółki. W ich ramach wymieniono w Asnyka i Pogodnej 262 mb sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE). Wymieniono również 19 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z PE o łącznej długości 226 mb.

Czytaj więcej...

Każda kropla wody ma znaczenie

Czytaj więcej...

09.06.2023 r.
---------------
W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Dodatkowo w miastach temperatura jest wyższa w stosunku do terenów pozamiejskich. Przyczynia się do tego przede wszystkim koncentracja powierzchni, które się nagrzewają i akumulują ciepło (beton, asfalt). Dlatego bardzo ważna jest szczególna dbałość o tereny zielone, które łagodzą proces tworzenia się tzw. miejskich wysp ciepła.

Czytaj więcej...

Strefy ochrony pośredniej dla ujęć wody

Czytaj więcej...

30.05.2023 r.
---------------
Chodzieskie wodociągi dostarczają swoim odbiorcom wodę, która w całości pochodzi z ujęć wód podziemnych. W trosce o aktualnych mieszkańców oraz o przyszłe pokolenia, Spółka monitoruje te zasoby. W I kwartale 2023 roku zakończono opracowywanie dla każdego z ujęć analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń i czynników wpływających na jakość wód podziemnych.

Czytaj więcej...

Nowe auto specjalistyczne w chodzieskich wodociągach

Czytaj więcej...

12.05.2023 r.
---------------
Chodzieskie wodociągi dbają nie tylko o systematyczną wymianę zużytej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także o odnawianie parku pojazdów, które służą do jej obsługi. Po 23 latach użytkowania zostaje wycofany, wyeksploatowany i wymagający coraz większych nakładów na naprawy i remonty, samochód SCK do czyszczenia kanalizacji. Jego miejsce zajmie pojazd Mercedes Actros z zabudową Elephant Multi.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

Czytaj więcej...

04.05.2023 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży w miesiącu kwietniu 2023 r. rozpoczęła prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego w Chodzieży. Prace realizowane są przez Dział Eksploatacyjno - Techniczny spółki. W ich ramach zostanie wymienionych 702 mb sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE).

Czytaj więcej...

Wizyty uczniów na SUW Podgórna

Czytaj więcej...

27.04.2023 r.
---------------
25 kwietnia Stację Uzdatniania Wody (SUW) przy ul Podgórnej odwiedzili uczniowie technikum elektrycznego z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Zapoznali się oni z samym obiektem, jego przeznaczeniem, jak i eksploatowanymi urządzeniami i automatyką. 27 kwietnia również na SUW przy Podgórnej gościli uczniowie, odbywający w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, turnus z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.

Czytaj więcej...

XX Konferencja Naukowo-Techniczna Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko

Czytaj więcej...

19.04.2023 r.
---------------
W dniach 29-31 marca 2023 roku w Licheniu k/Konina odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko, jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. Zorganizowało ją Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich przy współpracy z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej...

22.03.2023 r.
---------------
Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych po konferencji w Rio de Janeiro. Ideą jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież

Czytaj więcej...

16.03.2023 r.
---------------
Trwają prace odbiorowe dla prowadzonej przez MWiK Sp. z o.o. inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież - etap II ul. Żeromskiego, Plac Kopernika, Piekary”. Roboty, prowadzone od początku października 2022 r. polegały na wymianie istniejących sieci wodociągowych na nowy rurociąg magistralny PE-RC Ø160 o długości 500 mb. Wymieniono również 400 mb sieci rozdzielczej na PE110.

Czytaj więcej...

Prawidłowa eksploatacja armatury wodociągowej

Czytaj więcej...

27.02.2023 r.
---------------
21 lutego 2023 r. w sali edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez chodzieskie wodociągi. Tym razem tematem przewodnim była "Prawidłowa eksploatacja armatury wodociągowej na przykładzie armatury produkcji HAWLE".

Czytaj więcej...

Szkolenie dotyczące zdalnego odczytu wodomierzy

Czytaj więcej...

21.02.2023 r.
---------------
Przedstawiciele chodzieskich wodociągów brali udział w Dniach Klienta zorganizowanych przez firmę Diehl Metering - dostawcę liczników i systemów odczytowych. W spotkaniu uczestniczyło 150 przedstawicieli firm z branży wodociągowej i ciepłowniczej z całego kraju. Podczas szkolenia specjaliści z Diehl Metering omówili najnowsze technologie oraz oparte o nie urządzenia i oprogramowanie jakie oferują do zdalnego odczytu wodomierzy.

Czytaj więcej...

Dzień bez Opakowań Foliowych

Czytaj więcej...

23.01.2023 r.
---------------
23 stycznia obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych, który ustanowiono, by zwiększyć świadomość społeczną na temat ograniczenia ilości zużywanych toreb jednorazowych, folii i butelek plastikowych, w tym butelek PET. Rocznie na świecie produkowanych jest 400 milionów ton opakowań! Ich wytwarzanie pochłania zasoby wodne, które szacuje się na 650 do 800 miliardów m3 wody rocznie.

Czytaj więcej...

Diagnostyka studni głębinowych

Czytaj więcej...

16.01.2023 r.
---------------
Chodzieskie wodociągi we współpracy z firmą BLWM sp. z o.o. przeprowadziły w grudniu 2022 r. diagnostykę 2 studni głębinowych na jednym z ujęć. Celem badań była aktualna ocena stanu technicznego studni oraz wybranie optymalnej metody ich renowacji lub remontu.

Czytaj więcej...

Szanuj wodę - łap deszczówkę!

Czytaj więcej...

05.01.2023 r.
---------------
Powoli do powszechnej świadomości przebija się informacja dotycząca coraz mniejszych zasobów wody, jakimi dysponujemy. Niewątpliwie wpływ na spadek ilości dostępnej wody mają obserwowane zmiany klimatu. Wymuszają one działania zapobiegające negatywnym skutkom tych procesów. Każdy z nas może, a nawet powinien, coś w tym zakresie zrobić.

Czytaj więcej...

Przerzut wody do Jeziora Strzeleckiego

Czytaj więcej...

21.12.2022 r.
---------------
20 grudnia 2022r., we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, pracownicy Spółki zamontowali nowy wodowskaz służący do prowadzenia systematycznych pomiarów poziomu zwierciadła wody w Jeziorze Strzeleckim. Co łączy chodzieskie wodociągi i jezioro?

Czytaj więcej...

Zmiana cen i stawek opłat na terenie miasta i gminy Chodzież

Czytaj więcej...

08.12.2022 r.
---------------
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi taryfami za wodę i ścieki zatwierdzonymi decyzjami nr BD.RZT.70.11.2020 i BD.RZT.70.12.2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.12.2022 zmieniają się stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Chodzież.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Toalet

Czytaj więcej...

25.11.2022 r.
---------------
W ostatni weekend, trochę niezauważenie, obchodzony był Światowy Dzień Toalet. System kanalizacji sanitarnej pełni ważną funkcję, dostarczając wytwarzane przez nas ścieki do oczyszczalni. Co jakiś czas odnotowujemy awarie spowodowane niewłaściwym jego użytkowaniem. Z „ciekawszych” znalezisk jakie wydobyliśmy ze studzienek i rur kanalizacyjnych wymieńmy gruz, popiół, śmieci, deski czy… połamaną wanienkę do mycia niemowląt!

Czytaj więcej...

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Czytaj więcej...

Za nami pierwszy atak zimy. To najwyższy czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy właściwie przygotowaliśmy się na niskie temperatury, zabezpieczając budynki i znajdujące się w nich instalacje wodne przed mrozem? Niestety co roku odnotowujemy kolejne awarie u naszych Odbiorców spowodowane przez ujemną temperaturę. Ich efektem są zalane pomieszczenia i ich wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chodzież

Czytaj więcej...

31.10.2022 r.
---------------
Trwa rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chodzież. Do końca roku powstanie łącznie ponad 1077 mb sieci wodociągowej i 1058 mb sieci kanalizacji sanitarnej w trzech lokalizacjach: w Ratajach na ul. Konwaliowej - wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex i na ul. Radosnej - wykonawca INSTMONT PLUS oraz w Milczu na ul. Zajęczej gdzie roboty wykonuje ZUHP „BAZYL”.

Czytaj więcej...

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły w Chodzieży

Czytaj więcej...

20.10.2022 r.
---------------
Trwa wymiana i przebudowa wodociągu w ul. Traugutta - Jagiełły w Chodzieży. Zakończono kolejny etap prac i połączono nowo wybudowaną sieć z funkcjonującą siecią w ulicy Traugutta, gdzie został wykonany węzeł zasuwowy. Nowy odcinek rurociągu z PE Ø 160 o długości 995 m powstał w miejsce wyłączonej z eksploatacji starej sieci z azbestocementu wybudowanej w latach 60-tych XX wieku.

Czytaj więcej...

Noc Zawodowców w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

10.10.2022 r.
---------------
7 października na zaproszenie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile wzięliśmy udział w Nocy Zawodowców edycja 5.0. Odbyła się ona na terenie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży. To akcja, której celem jest promocja kształcenia branżowego i technicznego na terenie powiatu chodzieskiego wśród uczniów, którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Czytaj więcej...

Dzień Bezpieczeństwa na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

07.10.2022 r.
---------------
6 października 2022 r. na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu odbył się „Dzień bezpieczeństwa”, zorganizowany przez Firmę Sundoor Tech Sp. z o.o. we współpracy z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Chodzieży. Dziewięciu wystawców zaprezentowało środki ochrony indywidualnej pracowników, odzież roboczą dedykowaną branży wod-kan, sprzęt zabezpieczający do pracy w studniach i zamkniętych zbiornikach.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego i Jagiellońskiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

23.09.2022 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży kontynuują inwestycję pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież - ul. Matejki, Kilińskiego, Jagiellońska, Daszyńskiego, Słowackiego”. Aktualnie realizowany jest ostatni, trzeci etap, obejmujący wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Daszyńskiego i Jagiellońskiej.

Czytaj więcej...

Dzień Bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

21.09.2022 r.
---------------
Zapraszamy wspólnie z Firmą Sundoor Tech Sp. z o.o. na Dzień Bezpieczeństwa organizowany w dniu 06.10.2022 r. w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - Studzieniec Łęg. Podczas wydarzenia prezentowany będzie sprzęt i środki ochrony indywidualnej dedykowane branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przeprowadzone również zostaną szkolenia z użyciem tego sprzętu. Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.

MWiK w szkole w Oleśnicy oraz na Mobil Orient

Czytaj więcej...

20.09.2022 r.
---------------
16 września 2022 roku odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy. Lekcję dla uczniów klas V-VIII poprowadziła Magdalena Wekwert kierownik naszego laboratorium. Tematem było zróżnicowanie środowiska wodnego i występujących w nim organizmów. Mowa była również o potrzebie ochrony przyrody. W części praktycznej uczniowie mogli zobaczyć pod mikroskopem jak wygląda pantofelek, wrotek czy orzęsek.

Czytaj więcej...

7. Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

12.09.2022 r.
---------------
Za nami 7. Piknik naukowy w Chodzieży, największa tego typu impreza w regionie. Za jej organizację odpowiadają Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży, Urząd Miejski w Chodzieży i Nadleśnictwo Podanin. W tym roku na nasze zaproszenie w jego przygotowanie zaangażowało się 40 podmiotów!

Czytaj więcej...

Zaproszenie na 7. Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

07.09.2022 r.
---------------
Już 11 września odbędzie się 7. Chodzieski Piknik Naukowy. W tym roku tematem jest Ziemia. Jako jeden ze współorganizatorów zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Na odwiedzających, podobnie jak w poprzednich edycjach, czekają liczne atrakcje, eksperymenty, doświadczenia i konkursy z nagrodami.

Wizyta przedstawicieli z gminy Stronie Śląskie

Czytaj więcej...

30.08.2022 r.
---------------
W dniu 26 sierpnia 2022 roku Gminę Chodzież odwiedzili przedstawiciele partnerskiej gminy Stronie Śląskie. Jednym z punktów programu była wizyta na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu. Goście zapoznali się z obiektem i stosowanymi na nim rozwiązaniami. Wysłuchali także informacji o naszej Spółce, które przedstawił Prezes Zarządu Stanisław Biniecki.

Czytaj więcej...

Dbajmy o właściwe nawodnienie organizmu

Czytaj więcej...

20.07.2022 r.
---------------
Kolejne fale upałów niosą ze sobą ryzyko odwodnienia naszego organizmu. Ten w około 70% składa się z wody (mózg w ponad 80%!). Woda jest integralnym składnikiem wszystkich tkanek i komórek, wchodzi w skład wszystkich płynów ustrojowych, obecna jest w kluczowych procesach zachodzących w naszych ciałach. Stąd tak ważne jest dbanie o właściwe nawodnienie, zwłaszcza podczas wysokich temperatur powodujących większy niż zazwyczaj ubytek wody z organizmu.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły - Gajowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

13.07.2022 r.
---------------
Z początkiem lipca rozpoczęła się kolejna inwestycja na terenie miasta Chodzieży realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Obejmuje ona przebudowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły - Gajowej w Chodzieży. W miejsce wyłączonej z eksploatacji starej sieci z azbestocementu wybudowanej w latach 60-tych XX wieku, powstanie nowy odcinek sieci z PE Ø 160 o długości 900 m.

Czytaj więcej...

W zgodzie z naturą

Czytaj więcej...

15.06.2022 r.
---------------
Nasze działania mają pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Oprócz zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, prowadzimy kampanie edukacyjne mające na celu ochronę wód oraz szerzej przyrody z której zasobów korzystamy. Jesteśmy blisko natury, czego symbolem mogą być np. liczne gatunki zwierząt żyjące na obiektach Spółki. Ostatnio wpadł do naszego budynku samczyk makolągwy (Carduelis cannabina).

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież

Czytaj więcej...

08.06.2022 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży rozpoczęła inwestycję pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież - ul. Matejki, Kilińskiego, Jagiellońska, Daszyńskiego, Słowackiego”. W związku z tym wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu i dostosowano do niej oznakowanie drogowe.

Czytaj więcej...

Lekcje w Szkole Podstawowej w Strzelcach

Czytaj więcej...

13.05.2022 r.
---------------
12 maja pracownicy Spółki poprowadzili lekcje dla uczniów klas 1-3 i 4-6 w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Ich tematem było znaczenia wody dla życia. Młodzi ludzie zapoznali się z prezentacją przybliżającą to zagadnienie. Dowiedzieli się dlaczego tak ważna jest troska o środowisko, a w szczególności zasoby wody. Zapoznali się z rolą wodociągów w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Lekcje na obiektach MWiK

Czytaj więcej...

26.04.2022 r.
---------------
21 kwietnia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Chodzieży przy ul. Podgórnej odbyły się zajęcia dla uczniów klas 7 i 8 ze szkoły Podstawowej w Zacharzynie dotyczące wody. Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się skąd czerpana jest woda, która trafia do ich domów oraz jak wygląda proces jej uzdatniania. Mowa była również o konieczności i sposobach ochrony środowiska, w tym zasobów wodnych. Rozmawiano również o deficycie wody i tym jakie mogą być jego skutki dla przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

Remont sieci wodociągowej w ul. Składowej i Dworcowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

12.04.2022 r.
---------------
Spółka przeprowadziła remont sieci wodociągowej w ul. Składowej i Dworcowej w Chodzieży. Zadanie polegało na wyłączeniu z eksploatacji 260 [mb] sieci wodociągowej Ø 150 z azbestocementu oraz zasileniu powstałych końcówek sieci wodociągowych z magistrali wodociągowej w ul. Dworcowej i Paderewskiego. Wyremontowano trzy węzły zasuwowe oraz wymieniono dodatkowo jeden hydrant.

Czytaj więcej...

Bieg bez spiny

Czytaj więcej...

07.04.2022 r.
---------------
W sobotnie popołudnie, 2 kwietnia 2022 roku odbył się Powiatowy „Bieg bez spiny”. Cały dochód z tego charytatywnego wydarzenia został przeznaczony na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu. Zadaniem czteroosobowych sztafet było pokonanie jednego okrążenia wokół chodzieskiego Rynku.

Czytaj więcej...

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Czytaj więcej...

11.01.2022 r.
---------------
Piękny zimowy pejzaż i dom w zachwycającej mroźnej scenerii! Pojawia się jednak pytanie czy budynek i znajdująca się w nim instalacja wodna są właściwie zabezpieczone przed mrozem? Niestety jak co roku odnotowujemy kolejne awarie u naszych Odbiorców spowodowane przez ujemną temperaturę. Ich efektem są zalane pomieszczenia i ich wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty.

Czytaj więcej...

Przegląd gwarancyjny zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

10.12.2021 r.
---------------
Pokażemy Wam raz jeszcze jedne z najmniej znanych, a zarazem najciekawszych obiektów jakie eksploatujemy. Na co dzień zalane wodą, rzadko są dostępne, aby można było zobaczyć je w pełni. Taka możliwość była w 2020 r przy okazji prowadzonych robót. Teraz przyszedł czas na pierwszy przegląd gwarancyjny po roku od zakończenia przebudowy terenowych zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży - bo o nich mowa.

Czytaj więcej...

Zmiana cen i stawek opłat za wodę i ścieki

Czytaj więcej...

07.12.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od dnia 26 grudnia 2021 zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy nr BD.RZT.70.11.2020. 2. oraz nr BD.RZT.70.12.2020. 2. obowiązują nowe ceny i stawki opłat (ujęte w tabelach dla okresu rozliczania od 13 do 24 miesiąca) - taryfy dostępne tutaj.

Czytaj więcej...

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Czytaj więcej...

29.11.2021 r.
---------------
578, 396 czy 160 - to niestety nie zwycięskie liczby w loterii, a ilości m3 wody jakie wypłynęły u trzech naszych odbiorców ostatniej zimy na skutek rozsadzenia przez mróz instalacji wewnętrznych wody. Zalane pomieszczenia i ich wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty. A wszystko dlatego, że rury nie były właściwie zabezpieczone przed mrozem. 

Czytaj więcej...

Prace na ul. Miodowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

26.11.2021 r.
---------------
W związku z prowadzonymi pracami w pasie drogowym w ul. Miodowej, MWiK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla, aby korzystali w miarę możliwości z wjazdu od strony ul. Wiejskiej.

Czytaj więcej...

Bądź eko - korzystaj z e-faktury!

Czytaj więcej...

23.11.2021 r.
---------------
Czy wiecie że przejście na e-fakturę zmniejsza emisję dwutlenku węgla o prawie 90% w porównaniu z otrzymywaniem faktury w formie papierowej? Wie o tym coraz więcej naszych Odbiorców, którzy decydują się na taką formę faktury. Wśród nich są także laureatki konkursu „Korzystaj z e-faktury”, które zostały wylosowane spośród wszystkich Odbiorców (osób fizycznych) korzystających z takiego rozwiązania na 31.10.2021. Gratulujemy raz jeszcze!

Czytaj więcej...

Wymiana agregatu pompowego na ujęciu wody przy ul. Chopina w Chodzieży

Czytaj więcej...

19.11.2021 r.
---------------
Zakończyła się wymiana agregatu pompowego w studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody przy ul. Chopina w Chodzieży. Była to skomplikowana operacja, która wymagała udziału m.in. dźwigu. Pracownicy spółki zużytą technicznie pompę głębinową zastąpili fabrycznie nową wykonaną ze stali nierdzewnej, posiadającą wyższą sprawność o charakterystyce hydraulicznej dostosowanej do parametrów technicznych studni głębinowej, w której pracuje. Przełoży się to w efekcie na mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Testy systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Czytaj więcej...

11.10.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o. o. od roku 2010 wykorzystuje system radiowego odczytu wodomierzy IZAR firmy Diehl Metering. Każdy z ponad 8 tys. rozliczanych wodomierzy wyposażony jest w moduł radiowy. Aby pozyskać odczyt konieczne jest znalezienie się modułu w zasięgu odbiornika, który obecnie zamontowany jest na samochodzie objeżdżającym określone trasy.

Czytaj więcej...

Konkurs "Korzystaj z e-faktury"

Czytaj więcej...

01.10.2021 r.
---------------
Zachęcamy Odbiorców do korzystania z e-faktur i wygrania nagrody. Wśród wszystkich Odbiorców (konkurs dotyczy osób fizycznych), którzy na dzień 31.10.2021 r. będą mieli aktywne zlecenie na e-fakturę rozlosujemy atrakcyjne nagrody - tablet i albumy „Historia higieny wodą pisana” z limitowanej serii. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...

Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg

Czytaj więcej...

22.09.2021 r.
---------------
Na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu trwają prace na jednym z dwóch ciągów technologicznych. W ich ramach zostały opróżnione i oczyszczone dwa reaktory biologiczne RBS1 i RBN1. Wykonywany jest również przegląd i prace konserwacyjne we wnętrzu reaktorów obejmujące wymianę paneli napowietrzających.

Czytaj więcej...

6. Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

14.09.2021 r.
---------------
Za nami 6. Piknik Naukowy w Chodzieży. Jesteśmy od pierwszej edycji, wspólnie z Urzędem Miejskim w Chodzieży i Nadleśnictwem Podanin głównymi organizatorami tego wydarzenia. Łącznie w tym roku w jego przygotowanie zaangażowały się 32 firmy, instytucje, szkoły i stowarzyszenia. Wszystkim dziękujemy!

Czytaj więcej...

Zaproszenie na 6. Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

07.09.2021 r.
---------------
Już 12 września odbędzie się 6. Chodzieski Piknik Naukowy. W tym roku tematem jest energia. Jako jeden ze współorganizatorów zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Na odwiedzających, podobnie jak w poprzednich edycjach, czekają liczne atrakcje, eksperymenty, doświadczenia i konkursy z nagrodami.

Remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Akacjowej

Czytaj więcej...

16.08.2021 r.
---------------
Spółka prowadzi prace związane z remontem sieci wodociągowej oraz wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Akacjowej. Wymieniony zostanie odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości 70 mb, trzy węzły zasuwowe, dwa hydranty podziemne oraz 14 stalowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 140 mb na przyłącza wykonane z PE. Każde przyłącze zostanie wyposażone w zasuwkę odcinającą.

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

30.07.2021 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. prowadzi budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży. Powstaje 50 mb sieci wodociągowej Ø 90 PE. Wybudowane zostaną również dwa przyłącza wodociągowe (każde wyposażone w zasuwkę odcinającą) wraz ze studniami wodomierzowymi oraz hydrant podziemny. Będzie on służył zarówno obsłudze technologicznej nowej sieci wodociągowej jak i zabezpieczeniu p-poż.

Czytaj więcej...

Prace konserwacyjne i eksploatacyjne

Czytaj więcej...

20.07.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. eksploatuje 18 studni głębinowych. Wydobyta z nich woda trafia do 5 Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Tam zostaje uzdatniona i następnie siecią wodociągową dostarczona do odbiorców. Obiekty produkcji wody w większości są zautomatyzowane i objęte zdalnym monitoringiem, który możliwy jest również z dedykowanych komputerów będących na wyposażeniu pracowników nadzoru. 

Czytaj więcej...

Modernizacja stacji podwyższania ciśnienia w Nietuszkowie

Czytaj więcej...

28.05.2021 r.
---------------
Zakończyła się modernizacja stacji podwyższania ciśnienia (SPC) w Nietuszkowie. To pompownia wody zlokalizowana w podziemnej żelbetowej komorze, której zadaniem jest podnoszenie i utrzymanie wymaganych parametrów przepływu i ciśnienia wody na sieci wodociągowej w Nietuszkowie Górnym.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wod-kan na Osiedlu Widok w Chodzieży

Czytaj więcej...

21.05.2021 r.
---------------
Zakończyła się przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Widok w Chodzieży. W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono 25 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na nową sieć Ø 50 wykonaną z polietylenu oraz zamontowano nową studnię rewizyjną na kanale sanitarnym.

Czytaj więcej...

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

16.04.2021 r.
---------------
Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerze AB 1737 na pobieranie próbek środowiskowych i ich analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej...

22.03.2021 r.
---------------
22 marca przypada Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ tej już zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas nie notowano deficytu. Ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Problem ten dotyka także 100 mln Europejczyków.

Czytaj więcej...

Powiadomienia SMS i kontakt telefoniczny

Czytaj więcej...

17.03.2021 r.
---------------
Od ubiegłego roku chodzieskie wodociągi oferują bezpłatną usługę - powiadomienia sms. Odbiorcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na telefon komórkowy dostają krótkie komunikaty o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywanymi usługami. Klienci korzystający z e-faktury otrzymują wiadomość o jej wysłaniu na e-mail ze wszystkimi jej danymi. SMS przychodzi także przypomnienie o płatności faktury.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na terenie miasta i gminy Chodzież na lata 2021-23 zostają wprowadzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dostępne tutaj). Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i e-fakturach przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 4,10 zł/miesiąc, co daje prawie 50 zł oszczędności na rok.

Czytaj więcej...

Przenośny zestaw do wykonywania prób ciśnieniowych

Czytaj więcej...

20.11.2020 r.
---------------
Spółka zakupiła na potrzeby działu eksploatacyjno-technicznego przenośny zestaw do wykonywania prób ciśnieniowych na instalacjach wodociągowych. Zestaw ten składa się z elektrycznej samozasysającej pompy do prób ciśnienia wraz z osprzętem oraz zbiornika na wodę o pojemności 30 litrów. Jest wykorzystywany do sprawdzania szczelności połączeń na nowo budowanych sieciach, przyłączach i instalacjach wodociągowych.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

16.11.2020 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. zakończyła wymianę sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Chodzieży. W miejsce starego rurociągu z azbestocementu o średnicy 100 mm wybudowano 165 m nowego z PE DN 110. Wymieniono także 3 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 60 m. Kolejne 7 przyłączy przełączono do nowego rurociągu. Wykonano również 2 węzły zasuwowe. Prace prowadzone były z zastosowaniem metody bezwykopowej - przewiertu sterowanego.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac na zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej

Czytaj więcej...

09.09.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace na terenowych zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej. W ich ramach przeprowadzono szereg robót obejmujących: zdjęcie istniejących powłok wewnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej powierzchni i jej częściową reprofilację, wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne powierzchnie.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

03.07.2020 r.
---------------
Spółka prowadzi prace na ul. Paderewskiego w Chodzieży związane z przebudową sieci wodociągowej. W pierwszym etapie, w miejsce dotychczasowej sieci z azbestocementu DN 150 ułożono nową z PE DN 160 o łącznej długości 560 metrów. Prace prowadzone były metodą bezwykopową - przewiertów sterowanych.

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chodzież

Czytaj więcej...

22.06.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży informuje, że zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej i Lawendowej w Ratajach. Wybudowano 430 metrów bieżących (mb) sieci wodociągowej, 407 mb kanalizacji sanitarnej. 20 działek uzbrojono w kanały boczne o łącznej długości 138 mb. Inwestycje prowadzono także w Podaninie na Osiedlu Tęczowym. Wybudowano tam 159 mb sieci wodociągowej oraz 358 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej. Uzbrojono również trzy nieruchomości w przydomowe przepompownie ścieków. Wykonawcą robót był Z-U-H-P „BAZYL”.

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w części ul. Jagiellońskiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

15.06.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace związane z wymianą sieci wodociągowej i przyłączy w części ul. Jagiellońskiej w Chodzieży. W ich ramach w miejsce dotychczasowych starych rurociągów z azbestocementu (o średnicy DN 100) i żeliwa (DN 80) wybudowano 175 metrów bieżących nowej sieci wodociągowej z rur PE DN 110. Wymieniono także 8 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 119 metrów.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Czytaj więcej...

15.05.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegły końca roboty budowano - montażowe związane z wymianą sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach została wymieniona sieć azbestocementowa o średnicy 250 na nową wykonaną z PE - RC o średnicy 225. Łącznie wymieniono 370 metrów bieżących rurociągu.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2020 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o.o. z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 1737, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Nowy ciągnik na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. użytkuje pojazdy specjalistyczne różnego przeznaczenia. Systematycznie odnawia także tabor. Na początku roku, po 29 latach eksploatacji, została wycofana koparko-ładowarka Ostrówek (rok produkcji 1991), wykorzystywana w ostatnich latach jako ładowarka na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ). Zastąpił ją fabrycznie nowy ciągnik MTZ Belarus 820.

Czytaj więcej...

Remont zbiorników wody

Czytaj więcej...

W styczniu 2020 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, na remont dwóch podziemnych zbiorników wody uzdatnionej o objętości 1000 m3 każdy. Wartość zadania wynosi 800 tys. zł. Biorąc pod uwagę zakres oraz koszt prac jest to jeden z największych remontów na sieci wodociągowej prowadzonych przez Spółkę od momentu jej powstania w roku 2000. Zbiorniki zastąpiły wcześniejszy z roku 1913 o pojemności 380 m3.

Czytaj więcej...

Mętnościomierz procesowy na SUW przy ul. Podgórnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

W grudniu 2019 r. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej w Chodzieży została wyposażona w nowoczesne, specjalistyczne i precyzyjne urządzenie do ciągłego monitorowania jakości wody - laserowy mętnościomierz procesowy wraz z przetwornikiem. Służy on do pomiaru mętności wody. Wyposażony jest w automatyczny układ czyszczący, czujnik przepływu wody oraz wewnętrzny system sprawdzający. Na SUW Podgórna mętnościomierz procesowy kontroluje jakość wody po filtracji na złożach filtracyjnych.

Czytaj więcej...

Poduszka uszczelniająca do blokowania kanałów o średnicy od 500 do 1200 mm

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży zakupiła poduszkę uszczelniającą do blokowania kanałów o średnicy od 500 do 1200 mm. Poduszki uszczelniające służą do okresowego zamykania rur podczas prac remontowych, inspekcji sieci i prób szczelności. Korek posiada specyficzne zalety eksploatacyjne, samoczynnie kotwiczy się w rurach i można zastosować go do każdego profilu rur zarówno okrągłego jak i jajowego. Zaopatrzony jest w bypass rurowy pozwalający na przepływ ścieków.

Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej i ul. Szerokiej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiega końca inwestycja obejmująca budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej i ul. Szerokiej w Ratajach. Wybudowano 320 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 64 m oraz 340 metrów bieżących sieci wodociągowej. Celem inwestycji jest uzbrojenie terenu pod nowego osiedla. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Wymiana agregatów pompowych

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła wymianę dwóch agregatów pompowych. Na ujęciu w Chodzieży przy ul. Chopina zamontowano agregat pompowy po kapitalnym remoncie, podczas którego zostały przywrócone wymagane parametry hydrauliczne pompy. W studni głębinowej w Konstantynowie zużytą technicznie pompę głębinową zastąpiono fabrycznie nową, wykonaną ze stali nierdzewnej. Nowy agregat pompowy przy porównywalnych parametrach posiada mniejszą moc silnika i wyższą sprawność, co w efekcie przełoży się na mniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Czytaj więcej...

Okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w dniach 25.11-15.12.2019 r. prowadzić będzie okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej. Tego typu operacja trwająca ok. 3 tygodni przeprowadzana jest raz w roku i służy profilaktycznej dezynfekcji wodociągu. W tym okresie w wodzie utrzymuje się chlor, w bezpiecznym dla mieszkańców stężeniu. Woda nadaje się w pełni do spożycia przez ludzi. Zmieniają się jedynie czasowo smak i zapach.

Czytaj więcej...

Wymiana studni rozprężnej

Czytaj więcej...

W październiku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży wykonały wymianę studni rozprężnej w przedłużeniu ul. Świętokrzyskiej (w leśnym wąwozie) odbierającą ścieki ze zlewni Podanin - Krystynka - Stróżewo. Stara studnia była skorodowana wskutek oddziaływania siarkowodoru i kwalifikowała się do wymiany. Do studni rozprężnej wpadają ścieki tłoczone pod ciśnieniem przez przepompownie. Dalej płyną pod wpływem siły grawitacji.

Czytaj więcej...

Tetris Challenge

Czytaj więcej...

Na świecie rozpowszechnia się akcja na prezentowanie wyposażenia różnego rodzaju pojazdów znana pod hasłem Tetris Challenge. Włączyli się do niej również nasi koledzy, którzy pewnego popołudnia, zamiast pójść po pracy do domu, postanowili wykonać załączone zdjęcie. Przedstawia ono jeden z najmniejszych samochodów chodzieskich wodociągów, wykorzystywany głównie do wymian wodomierzy i ich odczytu.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży zakończyła inwestycję związaną z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żeromskiego w Chodzieży. W zdecydowanej większości prace prowadzone były na terenie, na którym planowana jest rewitalizacja. Spółka wybudowała 167 mb sieci wodociągowej DN 110 PE oraz 65 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 160-200 PVC.

Czytaj więcej...

Prace na sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o. o. prowadzi prace w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach wymieniana jest sieć wodociągowa na odcinku 380 mb. W miejsce rur o średnicy DN 125 układany jest rurociąg DN 160. Wymienionych zostanie również 21 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 386 mb. Roboty prowadzone są z wykorzystaniem technologii przewiertów sterowanych. Pozwala to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Roboty prowadzone są w związku z planowanym remontem ulicy.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac związanych z przygotowaniem mapy hydrantowej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zakończyła prace związane z przygotowaniem mapy hydrantowej na terenie miasta i gminy Chodzież oraz częściowo gminy Margonin. Do opracowania mapy Spółka wykorzystała wdrożony pod koniec grudnia 2017 roku system GIS służący m.in. do przestrzennej inwentaryzacji sieci, przyłączy oraz armatury wodociągowej.

Czytaj więcej...

Remont kanału sanitarnego o średnicy DN 300

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. wykonała remont kanału sanitarnego o średnicy DN 300 biegnącego od ul. Miodowej pod skrzyżowaniem z ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. Roboty objęły odcinek o długości ok. 30,0 mb. Po raz pierwszy na terenie naszego miasta zastosowano metodę tzw. shortliningu. Renowacja przewodów kanalizacyjnych tą metodą polega na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu montowanego z krótkich modułów rurowych.

Czytaj więcej...

Wymiana zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła wymianę dwóch zaworów redukcyjnych w miejscowościach Strzelce i Konstantynowo. Zawory redukcyjne są zamontowane na sieci wodociągowej i regulują ciśnienie wody dla miejscowości położonych na obszarze o dużej różnicy wysokości terenu m.in. Zacharzyn, Wymysław, Strzelce i Strzelęcin. Wysłużone technicznie, istniejące zawory redukcyjne sprężynowe zastąpiono nowoczesnymi, hydraulicznymi zaworami redukcyjnymi Singera.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi inwestycję przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży na tzw. Urbanowie. Obejmuje ona budowę 234 m sieci wodociągowej i 575 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6 przydomowych przepompowni ścieków. Celem jest uzbrojenie tego terenu oraz podłączenie nieruchomości, które posiadały zbiorniki bezodpływowe - szamba, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Część prac prowadzonych jest metodą bezwykopową - przewiertami sterowanymi. Wykonawcą robót jest firma: PI-I INSMONT sp. z o.o. Planowane zakończenie inwestycji to koniec sierpnia 2019 r.

Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi inwestycję związaną z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach. Spółka wymienia 16 stalowych przyłączy wodociągowych na nowe wykonane z polietylenu (PE). Ich łączna długość wynosi 396 mb. Spółka w ramach powyższych prac wyłączy również z eksploatacji sieć wodociągową wykonaną z azbestocementu o długości 350 mb.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2019 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2019 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że w kwietniu 2019 roku zostały przeprowadzone kolejne prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200. Wykonano badanie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie betonu w komorach. Zrealizowała je firma MC Bauchemie za pomocą tzw. ”badania pull-off”. Służyło ono określeniu stanu komór oraz doborowi ewentualnych systemów naprawczych dla konstrukcji żelbetowych.

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży zrealizowała w roku 2018 inwestycje za 4,6 mln zł

Czytaj więcej...

W roku 2018 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży  realizowała 52 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4,6 mln zł. Chcąc zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług Spółka konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje systemy wodociągowy i kanalizacyjny. W ramach tych działań wymienione zostały kolejne, zdegradowane technicznie odcinki sieci oraz rurociągi z azbestocementu.

Czytaj więcej...

Zasady poprawnego doboru i prawidłowej eksploatacji armatury wodociągowej

Czytaj więcej...

W dniu 12 marca 2019 r. w sali edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży. Tym razem tematem przewodnim były: „Zasady poprawnego doboru i prawidłowej eksploatacji armatury wodociągowej na przykładzie armatury produkcji JAFAR”. W szkoleniu udział brali przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Chodzieży, Wronek, Rogoźna, Nowego Tomyśla, Margonina, Szamocina i Budzynia.

Czytaj więcej...

Zasilanie rezerwowe obiektów MWiK

Czytaj więcej...

W lutym 2019 r. doszło do awarii kabla zasilającego stację energetyczną ŚN 15 kV Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Chopina. Jej usunięcie zajęło 4 dni. W tym czasie służby techniczne Spółki zapewniły zasilanie rezerwowe i dzięki temu utrzymały ciągłość produkcji wody ze stacji. Odbiorcy usług nie odczuli żadnych niedogodności. Ten przykład pokazuje jak ważne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury i procedur na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...

Renowacja studni na kanałach sanitarnych

Czytaj więcej...

Zakończył się kolejny etap renowacji studni na kanałach sanitarnych. Objął on 10 studni zlokalizowanych w ulicach Słonecznej i Leśnej. Studnie wymagały remontu z uwagi na bardzo mocno zaawansowaną korozję betonu, w wyniku oddziaływania wydzielającego się ze ścieków siarkowodoru. Wykonawcą robót była firma Aquaren stosująca technologię panelu GRP.

Czytaj więcej...

Modernizacja studni nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży systematycznie modernizuje studnie głębinowe, które są jednym z kluczowych elementów systemu wodociągowego. W grudniu 2018 r. zmodernizowano studnię nr 1 na ujęciu wód podziemnych w Konstantynowie. W ramach prac wymieniane są dotychczasowe, wysłużone obudowy studni na nowoczesne termoizolacyjne, naziemne obudowy studzienne z docieploną kopułą wykonaną z trwałego laminatu. Termoizolacyjna obudowa posiada wewnętrzny system ogrzewania współpracujący z zamontowanym wewnątrz termostatem, który w okresie zimowym zapewnia dodatnią temperaturę.

Czytaj więcej...

Prace na ul. Rolnej w Chodzieży

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że trwają prace na ulicy Rolnej w Chodzieży. Polegają one na wymianie 202 mb sieci wodociągowej z azbestocementu DN 100 na nową z PE DN 110. Wymienione zostanie również 8 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 107 mb. 10 kolejnych przyłączy wodociągowych które są już wykonane  z PE (polietylenu - rodzaj tworzywa sztucznego), zostało przepiętych do nowej sieci wodociągowej. Roboty wykonywane są metodą przewiertu sterowanego, co obniża uciążliwość prowadzonych prac dla mieszkańców oraz koszty inwestycji.

Okresowe czyszczenie zbiornika wody uzdatnionej przy ul. Strzeleckiej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła okresowe czyszczenie żelbetowego zbiornika wody uzdatnionej o objętości 1000 m³ zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej. Po zakończeniu prac konserwacyjnych przeprowadzono inspekcję stanu technicznego. W jej ramach wykonano wizualną ocenę elementów zbiornika, zbrojenia, badanie powierzchniowej wytrzymałości na ściskanie, badanie przyczepności podłoża betonowego.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur

Czytaj więcej...

W związku z nadejściem zimy i spadkiem temperatur powietrza poniżej zera przypominamy Odbiorcom o zabezpieczeniu wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z awariami, brakiem wody oraz kosztów wymiany zepsutych urządzeń. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

Czytaj więcej...

Remont zbiornika wód popłucznych na SUW w Podaninie

Czytaj więcej...

Zakończył się remont zbiornika wód popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Podaninie. Prace polegały na skuciu istniejącej warstwy betonu na wewnętrznych ścianach zbiornika, oczyszczeniu podłoża, reprofilacji betonu przy użyciu specjalistycznej zaprawy oraz wykonaniu mrozoodpornej powłoki ochronnej (łącznie na powierzchni 108 m²). Roboty  prowadziła zewnętrzna firma specjalizującą się w renowacji budynków i budowli inżynieryjnych.

Czytaj więcej...

Wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że trwają prace związane z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na ul. Nowej w Chodzieży. Betonowy kanał sanitarny, który uległ korozji chemicznej, zostanie zastąpiony nowym, wykonanym z rur tworzywowych PVC, podobnie jak stary odcinek kanału z kamionki. Łącznie wymienionych zostanie 140 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 80 mb przyłączy kanalizacyjnych.

Czytaj więcej...

Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej?

Czytaj więcej...

Pytanie wydaje się banalne, przecież każdy to wie. Co roku jednak MWiK usuwa kilkadziesiąt awarii pomp na przepompowniach ścieków (a tych mamy w eksploatacji ponad 160) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji przez Odbiorców usług. Do tego dochodzą kolejne awarie z tego samego powodu, a związane z niedrożnością kanałów. Jak to możliwe? Niestety do kanalizacji sanitarnej trafiają rzeczy, które nie mają prawa tam się znaleźć.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu "Korzystaj z e-usług"

Czytaj więcej...

8 października 2018 roku rozstrzygnięto konkurs „Korzystaj z e-usług”. Wśród wszystkich Odbiorców (konkurs dotyczył osób fizycznych), którzy na dzień 30.09.2018 r. mieli aktywne zlecenie na e-fakturę lub byli zarejestrowani w e-BOK rozlosowaliśmy atrakcyjne nagrody - tablet Samsung Galaxy Tab E (nagroda główna) lub albumy „Historia higieny wodą pisana” z limitowanej serii (nagrody dodatkowe).

Czytaj więcej...

Prace na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

Od 21 września 2018 roku trwają prace konserwacyjne w dwóch komorach biologicznego oczyszczania ścieków. Z opróżnionych zbiorników usunięto specjalistycznym wozem złogi piasku zbierające się na dnie. Po zakończeniu czyszczenia przeprowadzono kontrolę układu napowietrzania i wymianę zużytych paneli napowietrzających. Do napowietrzania ścieków służą dwie nowoczesne turbodmuchawy promieniowe na łożyskach powietrznych o mocy 40 kW i łącznej wydajności 50 m3/min.

Czytaj więcej...

4 Chodzieski Piknik Naukowy

Czytaj więcej...

Za nami 4 Chodzieski Piknik Naukowy. Tegoroczna edycja minęła pod hasłem „Przyroda a technika”. MWiK był jednym ze współorganizatorów. Na naszym stoisku prezentowaliśmy ewolucję systemów informacji przestrzennej, od ponad 100-letnich map, po najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe. Można było sprawdzić swoja posesję na cyfrowej mapie. Tłumaczyliśmy również jak tego typu rozwiązania wpływają na szybsze lokalizowanie awarii i obniżanie strat wody. Z tym wiąże się również pomiar wody. Dziś stosujemy nowoczesne liczniki, które są odczytywane zdalnie za pomocą systemu radiowego. Każdy mógł sprawdzić jak to działa.

Czytaj więcej...

Konkurs "Korzystaj z e-usług"

Czytaj więcej...

Zachęcamy Odbiorców do korzystania z e-usług i wygrania nagrody. Wśród wszystkich Odbiorców (konkurs dotyczy osób fizycznych), którzy na dzień 30.09.2018 r. będą mieli aktywne zlecenie na e-fakturę lub będą zarejestrowani w e-BOK rozlosujemy atrakcyjne nagrody - tablet i albumy „Historia higieny wodą pisana” z limitowanej serii. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Zamkowej w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. rozpoczęła inwestycję w ul. Zamkowej w Chodzieży. Z eksploatacji zostanie wyłączona sieć wodociągowa wykonana z azbestocementu oraz żeliwa. W to miejsce wybudowane będzie ok. 230 mb sieci wodociągowej DN 160 PE. Wymienionych zostanie również 10 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z polietylenu (PE) o łącznej długości ok. 90 mb.

Czytaj więcej...

Prace na kanalizacji sanitarnej w lipcu i sierpniu 2018 r.

Czytaj więcej...

Zakończono czyszczenia kanałów sanitarnych na ul. Fabrycznej, Dworcowej i Wiosny Ludów. Wykonano również naprawę metodą bezwykopową przy użyciu rękawów nasączonych żywicą krzemianową uszkodzonego kanału na ul. Kilińskiego i Jagiellońskiej. Prace wykonywała firma Retel. Przy okazji rozwiano legendę mówiącą, że pod torami kolejowymi znajduje się najgłębsza w Chodzieży studnia rewizyjna na kanale, z zasypanym włazem, do której z uwagi na jej lokalizację nigdy nie było dostępu.

Czytaj więcej...

MWiK na II Chodzieskim Pikniku Krajoznawczo-Historycznym

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wzięła udział w II Chodzieskim Pikniku Krajoznawczo-Historycznym. Na naszym stoisku, tradycyjnie już serwowaliśmy kranówkę za pośrednictwem saturatora oraz przekonywaliśmy do picia wody prosto z kranu. Rozwiewaliśmy mity związane z twardością wody i kamieniem w niej zawartym. Jako, że piknik był historyczny, to i takich akcentów nie zabrakło pod wodociągowym namiotem.

Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, jako inwestor informuje, że trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Ratajach - ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa. Celem inwestycji jest skanalizowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej działek zlokalizowanych w obrębie w/w ulic. Ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne konieczne jest zbudowanie sieci ciśnieniowej.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac inwestycyjnych w ul. Słonecznej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzi od początku roku intensywne inwestycje polegające na budowie nowej oraz wymianie i remontach istniejącej infrastruktury technicznej. Zakończyły się właśnie prace w ulicy Słonecznej w Chodzieży. Został tam wymieniony odcinek sieci wodociągowej z azbestocementu o długości 313 mb. W jego miejsce położono nowy przewód PE 110. Wymieniono również przyłącza wodociągowe o łącznej długości 276 mb, a tego 215 mb PE 32 i 61 m PE 63. Większość robót prowadzono wykorzystując technikę bezwykopową - przewierty sterowane.

Czytaj więcej...

Gra miejska „Śladami trzech powstańców”

Czytaj więcej...

7 lipca 2018 odbyła się gra miejska „Śladami trzech powstańców”, w której wystartowało 21 drużyn liczących ponad 130 zawodników. Całość już po raz trzeci zorganizował Zespół Młodzieżowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. W skład grupy odpowiedzialnej za grę wchodziło 21 nastolatków w wieku 14-17 lat, którzy wszystko samodzielnie zaplanowali i przygotowali, pracowali także podczas gry na punktach z zadaniami. Wsparli ich członkowie TMZCh oraz 22 firmy i instytucje.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za wodę i ścieki na okres od 26.05.2018 do 26.05.2021

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 26.05.2018 wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa)  wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Czytaj więcej...

V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich

Czytaj więcej...

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w salce edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) Studzieniec-Łęg odbyło się V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich. Spotkania odbywają się cyklicznie raz na kwartał w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych i stanowią płaszczyznę wymiany wzajemnych doświadczeń i rozwoju zawodowego.

Czytaj więcej...

Konferencja na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Czytaj więcej...

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w salce szkoleniowo-edukacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu odbyła się konferencja pod nazwą: „Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Jej organizatorami byli Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Czytaj więcej...

Wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Ofiar Gór Morzewskich

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży rozpoczęły realizację inwestycji i prac remontowych na sieci wodociągowej, zaplanowanych na rok 2018. Aktualnie Spółka prowadzi działania związane z kompleksową wymianą przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. Przyłącza są wymieniane na odcinku od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym. Nowe wykonywane są z rur PE (polietylenu).

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji pod nazwą "Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi". Szczegóły na załączonym plakacie. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Podsumowanie inwestycji za rok 2017

Czytaj więcej...

W roku 2017 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wykonały inwestycje na kwotę 5,5 mln zł. Łącznie na terenie miasta Chodzieży i Gminy Chodzież wybudowano: 5977 m sieci kanalizacji sanitarnej (w mieście 4408 m, w gminie 1568 m), w tym 2715 m rurociągów tłocznych; 27 przepompowni ścieków (miasto - 22, gmina - 5); 7645 m sieci wodociągowej (w mieście 3665 m, w gminie 3980 m); wymieniono 159 sztuk przyłączy wodociągowych (miasto - 137, gmina - 22) o łącznej długości 2390 m.

Czytaj więcej...

Kolejne źródełka wody pitnej w szkołach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wykorzystując okres ferii, montuje w kolejnych szkołach (w Chodzieży Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach) źródełka wody pitnej zasilane bezpośrednio z instalacji wodociągowych budynków. Uczniowie będą mogli napić się popularnej kranówki. Źródełka posiadają również specjalny kranik umożliwiający napełnienie bidonu. Woda do picia spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Nowe pojazdy MWiK

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dla sprawnego utrzymywania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystują, między innymi szereg pojazdów specjalistycznych. W końcówce 2017 r. z eksploatacji został wycofany po 33 latach użytkowania ciągnik Ursus C360 z przyczepą. Zastąpił go nowy zestaw. Zakupiony ciągnik ma napęd na 4 koła co jest przydatne w pracy w trudnym terenie. Nowa przyczepa ma ładowność 10 ton i wywrot trójstronny (na boki lub do tyłu), a 2 osie w układzie tandem ułatwiają manewrowanie.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Gór Morzewskich

Czytaj więcej...

MWiK sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zostały zakończone prace budowlano-montażowe w ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży”. W jej wyniku wybudowano 310 metrów bieżących sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 32 m. Celem inwestycji było skanalizowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz uzbrojenie pozostałych działek na ul. Spacerowej (wcześniej ul. Ofiar Gór Morzewskich), które stanowią tereny rozwojowe.

Czytaj więcej...

Inwestycje w ul. Zwycięstwa, Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegają końca roboty budowlano-montażowe polegające na wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa i Noteckiej w Chodzieży oraz Chodzieskiej w Ratajach. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wybudowanie: jednej przepompowni ścieków, 441 metrów bieżących rurociągu tłocznego, 545 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanałów bocznych.

Czytaj więcej...

Mural poświęcony Powstaniu Wielkopolskim na SUW Podgórna

Czytaj więcej...

30 października 2017 roku na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej w Chodzieży odbyło się niecodzienne wydarzenie - prezentacja muralu na zbiorniku wody poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Jest on efektem projektu „Sto lat wstecz” prowadzonego przez młodzież z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej (realizowanego w ramach programu „Równać Szanse 2016 - Projekty Młodzieżowych Liderów”). Pracowało przy nim 17 młodych ludzi (w wieku od 13 do 17 lat). To oni postanowili, że wykonają mural o takiej właśnie tematyce.

Czytaj więcej...

Wymiana zasuw na sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, Kościelnej i Krótkiej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że dobiegają końca prace związane z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Kościelnej i Krótkiej. Wymagały one czasowego wstrzymania ruchu drogowego na ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z Adama Mickiewicza do Krótkiej. W celu ograniczenia do minimum związanych z tym uciążliwości dla mieszkańców, roboty prowadzono w nocy. Ze względu na lokalizację węzłów zasuwowych w ścisłym centrum miasta oraz rozpoczynające się prace drogowe na ulicy Wojska Polskiego, był to ważny element w planie remontów MWiK na ten rok.

Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów

Czytaj więcej...

W dniach 10-11 X 2017 roku odbyła się w Pile i Chodzieży konferencja Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów. Jej organizatorem było Wydawnictwo Seidel Przywecki, a gospodarzem Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży. Patronat merytoryczny objęli naukowcy z politechnik Warszawskiej i Poznańskiej. W konferencji wzięło udział 80 specjalistów od gospodarki ściekowej z całego kraju. Wysłuchali oni 21 referatów, w tym 2 przedstawicieli MWiK.

Czytaj więcej...

Czyszczenie głównego kolektora

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od 18 września trwają prace związane z czyszczeniem głównego kolektora odprowadzającego ścieki z miasta i gminy Chodzież. Polegają one na usunięciu osadu z dna kanału oraz wykonaniu inspekcji telewizyjnej kanału pozwalającej ocenić jego stan techniczny. Kolektor wybudowany w latach 1998 i 2001 (odcinek w ulicy Zwycięstwa), ma łączną długość 2085 m, zbudowany jest z rur betonowych o średnicy DN 1000 mm (pierwszy fragment o długości 178 m) i DN 1200 mm.

Czytaj więcej...

3 Chodzieski Piknik Naukowy „Flora i Fauna Wielkopolski”

Czytaj więcej...

W piękną, słoneczną niedzielę, 17 września 2017 roku na terenach MOSiR przy pływalni „Delfin” odbył się 3 Chodzieski Piknik Naukowy „Flora i Fauna Wielkopolski”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania Wydział Leśny (który miał też swoje stoisko) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Impreza, której współorganizatorem była MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży skierowana jest do całych rodzin i wszystkich ciekawych świata.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Mostowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że dobiegają końca prace w ul. Mostowej w Chodzieży. Obejmują one przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 33 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 77 m, budowę kanałów bocznych i przydomowej przepompowni ścieków. Nowo wybudowany kanał sanitarny zastąpi dotychczasowy, który nie spełniał już obecnych wymogów oraz pozwoli na włączenie do sieci dotąd nieskanalizowanych posesji.

Czytaj więcej...

Nowy wzór faktury

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że od miesiąca VI 2017 wprowadziła nowy wzór faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki. Na fakturze obok rozliczenia bieżących należności znajduje się informacja o zadłużeniu (ze wskazaniem jakich faktur dotyczy) lub nadpłacie, stany wodomierzy i daty odczytów oraz przypisany dla każdego Odbiorcy indywidualny numer konta, na które należy dokonywać wpłat należności. Przy zapłacie każdorazowo prosimy podać nr nabywcy i nr faktury.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne w ul. Kochanowskiego

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że trwa realizacja inwestycji na ulicy Kochanowskiego (od skrzyżowania z ulicą Leśną w stronę Karczewnika). Obejmuje ona przebudowę i wymianę 979,5 m sieci wodociągowej oraz wymianę przyłączy wodociągowych o łącznej długości 265 m. Wymienione zostaną również 3 hydranty podziemne DN 80 oraz 2 hydranty nadziemne DN 80. Roboty wykonywane są z wykorzystaniem technologii przewiertów sterowanych. Dzięki temu do minimum ograniczono prace w otwartych wykopach. Wykonawcą jest firma EkoWodrol. Zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku.

Zakończenie robót na ul. Powstańców Wielkopolskich

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. informuje, że zakończyła roboty na ul. Powstańców Wielkopolskich. W ich wyniku wymieniono 480 m sieci wodociągowej DN 110, 17 przyłączy wod. o łącznej długości 240 m, 5 węzłów zasuwowych i 3 hydranty podziemne DN 80. Równocześnie na ul. Ofiar Gór Morzewskich wymieniono 7 przyłączy wod. o łącznej długości 70 m. W trakcie prac stosowano przewierty sterowane, dzięki którym do minimum ograniczono punkty, w których prowadzono prace w otwartych wykopach. Było to szczególnie ważne w przypadku wymian przyłączy w nieruchomościach Odbiorców. Wymiana infrastruktury związana była z prowadzoną przez Gminę Miejską Chodzież przebudową ścieżek pieszo-rowerowych.

Budowa sieci wodociągowej w Stróżewie

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. jako inwestor informuje, że trwają prace w Stróżewie. Budowany jest tam nowy odcinek sieci wodociągowej o długości 140 metrów. Prace obejmują także wymianę istniejących przyłączy wodociągowych oraz podłączenie jednej z nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Całość robót, które wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne "INSMONT” Sp. z o.o., zostanie zakończona jeszcze w lipcu.

Gra Miejska "Miasto Trzech Jezior"

Czytaj więcej...

1 lipca odbyła się Gra Miejska "Miasto Trzech Jezior" przygotowana przez młodzież z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. MWiK Sp. z o.o. wsparła organizację imprezy. Na trasie gry ustawiony był punkt z zadaniami dotyczącymi wiedzy o spółce i wodzie. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekał grill i kranówka prosto z sieci serwowana z naszego saturatora. Więcej informacji oraz zdjęć z imprezy na Facebooku.

Prace inwestycyjne w ul. Leśnej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że trwają prace w ul. Leśnej. Aktualnie metodą przewiertów sterowanych układana jest nowa nitka sieci wodociągowej (od skrzyżowania z ul. Leopolda Staffa do ul. Władysława Broniewskiego). Co ok. 100 m wykonywane są wykopy, którymi za pomocą maszyny przewiertowej umieszczana jest pod ziemią rura. Dzięki tej metodzie nie ma potrzeby rozkopywania nawierzchni na całej długości planowanego przebiegu rurociągu, co znacznie skraca czas prac i obniża ich koszty.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ratajach

Czytaj więcej...

Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ratajach w ul. Różanej i Szerokiej. MWiK systematycznie uzbraja kolejne tereny w Gminie Chodzież przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą, co stwarza warunki do jej rozwoju. Na koniec I kwartału 2017 roku Spółka zarządzała na terenie Gminy Chodzież ponad 105 kilometrami wodociągowej sieci magistralnej i rozdzielczej (bez przyłączy) oraz prawie 70 kilometrami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (bez przyłączy).

MWiK na pikniku w Oleśnicy i Dniu Dziecka na ogródkach działkowych

Czytaj więcej...

Na pikniku „W dawnym stylu PRL”, który odbył się 10 czerwca w Oleśnicy staraniem Gminy Chodzież i stowarzyszenia Socjus, znalazło się również stoisko chodzieskich wodociągów. Na nim tradycyjnie serwowano kranówkę z saturatora podłączonego bezpośrednio do sieci wodociągowej. Każdy mógł skosztować naszej wody i porozmawiać o jej walorach. Mieszkańcy Gminy Chodzież mogli także dowiedzieć się jak wielki postęp dokonał się w naszych wodociągach od czasów PRL.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Leśnej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że trwają prace w ulicy Leśnej. Prowadzona jest tam przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje również przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Roboty budowlane wykonywane są etapowo od skrzyżowania ul. Leśnej i Gałczyńskiego w kierunku skrzyżowania ul. Staffa - Leśna. W związku z pracami od 1 czerwca zmieniła się organizacja ruchu, w tym trasa autobusu miejskiego, który dojeżdża tylko do przystanku przy sklepie (nie obsługuje przystanku Leśna-OHP). Planowane zakończenie robót to październik 2017 roku.

Regionalne Targi Przedsiębiorczości i Edukacji

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wzięły udział w Regionalnych Targach Przedsiębiorczości i Edukacji, które odbyły się 3 czerwca 2017 roku na terenach MOSiR koło pływalni Delfin. Na wodociągowym stoisku można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o dostarczanej mieszkańcom wodzie - skąd jest czerpana, na czym polega proces jej uzdatniania. Każdy mógł osobiście przekonać się o jakości chodzieskiej kranówki, która serwowana była z saturatora podłączonego bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj więcej...

Przegląd pomp ciepła po sezonie grzewczym

Czytaj więcej...

W MWiK sp. z o.o. wykonano przegląd pomp ciepła po sezonie grzewczym. Te nowoczesne urządzenia zostały zamontowane w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jedna pompa działa na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej. Odzyskuje ona ciepło z wydobywanej ze studni głębinowych wody i ogrzewa budynki siedziby chodzieskich wodociągów przy ul. Kochanowskiego.

Czytaj więcej...

Wycieczka na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej

Czytaj więcej...

W dniu 23 maja 2017 roku odwiedzili MWiK Sp. z o. o. uczniowie klasy 2F ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży wraz z wychowawczynią Małgorzatą Matyją. Wycieczka była nagrodą wylosowaną przez jednego z uczniów na zeszłorocznym Chodzieskim Pikniku Naukowym „Cztery żywioły”. Dzieci oglądały Stację Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej, poznając jej przeznaczenie. Dowiedziały się skąd pozyskuje się wodę i co się z nią dzieje zanim trafi do ich domów. W trakcie zwiedzenia obiektu na uczniów czekały także dodatkowe atrakcje.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży”. Obejmuje ona wymianę 450 m sieci wodociągowej oraz 23 przyłączy wody. Większość prac realizowana jest metodami bezwykopowymi (przewierty sterowane), tak aby ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2017 roku. Wymiana infrastruktury wodociągowej związana jest z planowaną przez Gminę Miejską Chodzież przebudową ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w ramach projektu zwiększającego mobilność miejską.

Światowy Dzień Wody 2017

Czytaj więcej...

22 marca przypadał Światowy Dzień Wody. Odbywa się on cyklicznie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W tym roku hasłem przewodnim były „ścieki”. Ich zagospodarowanie i oczyszczanie jest niezbędnym elementem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Z tej okazji Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaproponowała szkołom podstawowym z terenu miasta i gminy Chodzież lekcje poświęcone tym zagadnieniom.

Czytaj więcej...

Kolejne źródełka wody pitnej w szkołach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że w lutym 2017 r. Spółka zamontowała i uruchomiła trzy źródełka wody pitnej: w Miejskim Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Chodzieży, Szkole Podstawowej w Oleśnicy oraz Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach. Przedmiotowe zdroje wodne zasilane są w wodę pitną bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania i zachęcamy do korzystania z wody ze źródełek.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu odczytu i rozliczenia

Czytaj więcej...

Informujemy, że od stycznia 2017 roku ulegną zmianie terminy odczytów wodomierzy i rozliczeń dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków. Odczyt wykonywany będzie zawsze ostatniego dnia miesiąca. Faktura zostanie dostarczona w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca. W miesiącu styczniu odczyt wodomierzy będzie miał miejsce 31.01.2017. Faktury otrzymają Państwo do 06.02.2017 roku.

Wymiana umów z Odbiorcami

Czytaj więcej...

Informujemy, że rozpoczęliśmy wymianę umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Wymiana wiąże się z koniecznością dostosowania treści umów do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.W ciągu najbliższych miesięcy wszyscy Odbiorcy usług otrzymają związany z tym komplet dokumentów. Zgodnie z  ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, przekazana zostanie kompleksowa treść informacji konsumenckiej, w której przedstawiono najistotniejsze elementy umowy. Każdy z Odbiorców przed podpisaniem umowy, zgodnie z w/w ustawą, powinien podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją.

Czytaj więcej...

Piknik Naukowy - 4 Żywioły

Czytaj więcej...

W niedzielę, 18 września na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się II chodzieski Piknik Naukowy pod hasłem 4 Żywioły.
Zainteresowanie imprezą znacznie przerosło oczekiwania organizatorów. W pikniku rodzinnie i w grupach zorganizowanych, wzięli udział mieszkańcy miasta oraz grupy zorganizowane z terenu gminy Chodzież, z Czarnkowa, Trzcianki, Piły, Rogoźna, a nawet z Bydgoszczy. Ideą imprezy było zmotywowanie młodych ludzi do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu ekologii. Aby zachęcić uczniów, organizatorzy tak przygotowali stoiska, by przekazywanie wiedzy odbywało się w jak najatrakcyjniejszy sposób.

Czytaj więcej...

Roboty budowlane na terenie miasta i gminy

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończyły się roboty budowlano - montażowe dotyczące:

1. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w granicach pasa drogowego w ul. Topolowej w Chodzieży.
2. Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież.
3. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przylesie, gm. Chodzież.

Czytaj więcej...

MWiK na Dożynkach w Strzelcach

Czytaj więcej...

Zgodnie z tradycją mieszkańcy gminy Chodzież podsumowali tegoroczne żniwa podczas uroczystych Dożynek gminno-parafialnych. Odbyły się one 27 sierpnia w Strzelcach. Obok wspaniałych stoisk 11 gminnych sołectw znalazło się też stoisko Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży.
Była to znakomita okazja do spotkania się z mieszkańcami naszej gminy. Pod wodociągowym namiotem tradycyjnie każdy mógł napić się zimnej kranówki serwowanej z saturatora. Jako że dzień był wyjątkowo upalny, to i kolejka po wodę nie malała. Ta smakowała wszystkim, od maluchów aż po seniorów.

Czytaj więcej...

Źródełka wody pitnej w szkołach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zamontowały w trzech szkołach podstawowych: nr 1 i 3 w Chodzieży oraz w Stróżewie źródełka wody pitnej zasilane bezpośrednio z instalacji wodociągowych budynków. Uczniowie będą mogli napić się popularnej kranówki. Źródełka posiadają również specjalny kranik umożliwiający napełnienie bidonu.

Woda do picia pochodzi z sieci wodociągowej i spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Gazele Biznesu 2015

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że nasza spółka została laureatem rankingu Gazele Biznesu 2015. Była to 16. edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, a ranking publikowany w postaci specjalnego wydania, dołączany jest do "Pulsu Biznesu".

Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Celem rankingu jest promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

MWiK na Pikniku Historycznym

Czytaj więcej...

Tradycyjnie i konsekwentnie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przekonują mieszkańców naszego regionu do picia „kranówki”. Tym razem robiliśmy to 11 czerwca 2016 roku podczas Rodzinnego Pikniku Historycznego w Zacharzynie. Woda z saturatora podłączonego do sieci wodociągowej, cieszyła się ogromnym powodzeniem, zarówno wśród najmłodszych, jak i starszych. Obecność chodzieskich wodociągów na pikniku historycznym nie była przypadkowa. Działamy od 102 lat, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Czytaj więcej...

MWiK na Targach Gospodarczych

Czytaj więcej...

Na stoisku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podczas XXI Chodzieskich Targów Gospodarczych „Promocje 2016”, które odbyły się w dniu 4 czerwca 2016 r., przekonywaliśmy mieszkańców naszego miasta do picia popularnej „kranówki”. Dodatkowo zachęcaliśmy do bycia „eko” z wodociągami i skorzystania z opcji e-faktury. Woda z saturatora cieszyła się ogromnym powodzeniem, zarówno wśród najmłodszych, jak i starszych. Smakowała wszystkim!

Czytaj więcej...

Wizyta licealistów na SUW Podgórna i MOŚ Studzieniec-Łęg

Czytaj więcej...

7 i 15 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy IIIC o profilu geograficzno-matematycznym I Liceum Ogólnokształcącego św. Barbary w Chodzieży wraz z nauczycielem geografii - Panem Mariuszem Witczukiem, uczestniczyli w zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników MWiK. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili Stację Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej w Chodzieży. Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego - Pan Tomasz Biszof, opowiedział krok po kroku o procesie pozyskiwania wody, jej uzdatniania oraz dostarczania do naszych domów. Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków Studzieniec-Łęg.

Czytaj więcej...

Ceramiczne tabliczki na ogrodzeniu SUW Podgórna

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Na Górze w ramach grantu otrzymanego w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK realizuje projekt Ceramiczny street art. Młodzi mieszkańcy naszego miasta opracowali projekty, a następnie wykonali ceramiczne tabliczki zachęcające do sprzątania po swoim psie.  Są one zawieszane w różnych częściach miasta. Kolejne niezwykłe prace, których autorami są Nadia, Patrycja, Maja, Olek i Miłosz, zawisły na ogrodzeniu Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej.  Warto na chwilę przystanąć przy nich i zastanowić się nad ich przesłaniem. Młodym twórcom gratulujemy znakomitych pomysłów.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej...

22 marca 2016 roku przedstawiciele MWiK Sp. z o.o. gościli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stróżewie, w ramach obchodzonego tam Światowego Dnia Wody. Uczniowie z klasy VI przygotowali program artystyczny poświęcony wodzie. Następnie Pan Prezes Stanisław Biniecki przeprowadził prezentację pt. „Skąd się bierze woda w kranie?”. Natomiast Pani Magdalena Wekwert z Laboratorium Zakładowego wraz z dziećmi ze szkoły przeprowadziła doświadczenia związane z wodą.

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. z Certyfikatem JAKOŚĆ ROKU 2015!

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży otrzymała ogólnopolski Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 2015 w kategorii ekologia. Kapituła przyznająca Certyfikat doceniła efekt ekologiczny uzyskany poprzez realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież".

Wręczenie Certyfikatów JAKOŚĆ ROKU® miało miejsce 17 marca 2016 roku w Warszawie, w ramach II Europejskiego Kongresu Jakości. Dodatkowo MWiK Sp. z o.o. została wyróżniona specjalną statuetką JAKOŚĆ ROKU® BRĄZ.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież