Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Czytaj więcej...

16.04.2021 r.
---------------
Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerze AB 1737 na pobieranie próbek środowiskowych i ich analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej...

22.03.2021 r.
---------------
22 marca przypada Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ tej już zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas nie notowano deficytu. Ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Problem ten dotyka także 100 mln Europejczyków.

Czytaj więcej...

Powiadomienia SMS i kontakt telefoniczny

Czytaj więcej...

17.03.2021 r.
---------------
Od ubiegłego roku chodzieskie wodociągi oferują bezpłatną usługę - powiadomienia sms. Odbiorcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na telefon komórkowy dostają krótkie komunikaty o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywanymi usługami. Klienci korzystający z e-faktury otrzymują wiadomość o jej wysłaniu na e-mail ze wszystkimi jej danymi. SMS przychodzi także przypomnienie o płatności faktury.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na terenie miasta i gminy Chodzież na lata 2021-23 zostają wprowadzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dostępne tutaj). Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i e-fakturach przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 4,10 zł/miesiąc, co daje prawie 50 zł oszczędności na rok.

Czytaj więcej...

Przenośny zestaw do wykonywania prób ciśnieniowych

Czytaj więcej...

20.11.2020 r.
---------------
Spółka zakupiła na potrzeby działu eksploatacyjno-technicznego przenośny zestaw do wykonywania prób ciśnieniowych na instalacjach wodociągowych. Zestaw ten składa się z elektrycznej samozasysającej pompy do prób ciśnienia wraz z osprzętem oraz zbiornika na wodę o pojemności 30 litrów. Jest wykorzystywany do sprawdzania szczelności połączeń na nowo budowanych sieciach, przyłączach i instalacjach wodociągowych.

Czytaj więcej...

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

16.11.2020 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. zakończyła wymianę sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Chodzieży. W miejsce starego rurociągu z azbestocementu o średnicy 100 mm wybudowano 165 m nowego z PE DN 110. Wymieniono także 3 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 60 m. Kolejne 7 przyłączy przełączono do nowego rurociągu. Wykonano również 2 węzły zasuwowe. Prace prowadzone były z zastosowaniem metody bezwykopowej - przewiertu sterowanego.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac na zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej

Czytaj więcej...

09.09.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace na terenowych zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej. W ich ramach przeprowadzono szereg robót obejmujących: zdjęcie istniejących powłok wewnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej powierzchni i jej częściową reprofilację, wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne powierzchnie.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Chodzieży

Czytaj więcej...

03.07.2020 r.
---------------
Spółka prowadzi prace na ul. Paderewskiego w Chodzieży związane z przebudową sieci wodociągowej. W pierwszym etapie, w miejsce dotychczasowej sieci z azbestocementu DN 150 ułożono nową z PE DN 160 o łącznej długości 560 metrów. Prace prowadzone były metodą bezwykopową - przewiertów sterowanych.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież