Archiwum Wydarzeń

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i e-faktura

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. udostępnia nową, bezpłatną usługę - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy, który ma podpisaną umowę o dostawę wody/odprowadzanie ścieków, posiada adres e-mail i zarejestruje się w systemie e-BOK. E-BOK to sprawne narzędzie ułatwiające Odbiorcy kontrolę nad wydatkami za wodę i ścieki. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do informacji związanych ze świadczonymi usługami. Za pomocą formularza kontaktowego będzie mógł zgłosić między innymi awarię, zmianę danych kontaktowych, czy zadać pytanie dotyczące świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Prace na sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o. o. prowadzi prace w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach wymieniana jest sieć wodociągowa na odcinku 380 mb. W miejsce rur o średnicy DN 125 układany jest rurociąg DN 160. Wymienionych zostanie również 21 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 386 mb. Roboty prowadzone są z wykorzystaniem technologii przewiertów sterowanych. Pozwala to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Roboty prowadzone są w związku z planowanym remontem ulicy.

Czytaj więcej...

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży zakończyła inwestycję związaną z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żeromskiego w Chodzieży. W zdecydowanej większości prace prowadzone były na terenie, na którym planowana jest rewitalizacja. Spółka wybudowała 167 mb sieci wodociągowej DN 110 PE oraz 65 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 160-200 PVC.

Czytaj więcej...

Zakończenie prac związanych z przygotowaniem mapy hydrantowej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zakończyła prace związane z przygotowaniem mapy hydrantowej na terenie miasta i gminy Chodzież oraz częściowo gminy Margonin. Do opracowania mapy Spółka wykorzystała wdrożony pod koniec grudnia 2017 roku system GIS służący m.in. do przestrzennej inwentaryzacji sieci, przyłączy oraz armatury wodociągowej.

Czytaj więcej...

Remont kanału sanitarnego o średnicy DN 300

Czytaj więcej...

MWiK Sp. z o.o. wykonała remont kanału sanitarnego o średnicy DN 300 biegnącego od ul. Miodowej pod skrzyżowaniem z ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. Roboty objęły odcinek o długości ok. 30,0 mb. Po raz pierwszy na terenie naszego miasta zastosowano metodę tzw. shortliningu. Renowacja przewodów kanalizacyjnych tą metodą polega na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu montowanego z krótkich modułów rurowych.

Czytaj więcej...

Wymiana zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży przeprowadziła wymianę dwóch zaworów redukcyjnych w miejscowościach Strzelce i Konstantynowo. Zawory redukcyjne są zamontowane na sieci wodociągowej i regulują ciśnienie wody dla miejscowości położonych na obszarze o dużej różnicy wysokości terenu m.in. Zacharzyn, Wymysław, Strzelce i Strzelęcin. Wysłużone technicznie, istniejące zawory redukcyjne sprężynowe zastąpiono nowoczesnymi, hydraulicznymi zaworami redukcyjnymi Singera.

Czytaj więcej...

Prace inwestycyjne przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi inwestycję przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży na tzw. Urbanowie. Obejmuje ona budowę 234 m sieci wodociągowej i 575 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6 przydomowych przepompowni ścieków. Celem jest uzbrojenie tego terenu oraz podłączenie nieruchomości, które posiadały zbiorniki bezodpływowe - szamba, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Część prac prowadzonych jest metodą bezwykopową - przewiertami sterowanymi. Wykonawcą robót jest firma: PI-I INSMONT sp. z o.o. Planowane zakończenie inwestycji to koniec sierpnia 2019 r.

Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży prowadzi inwestycję związaną z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Jeziornej w Ratajach. Spółka wymienia 16 stalowych przyłączy wodociągowych na nowe wykonane z polietylenu (PE). Ich łączna długość wynosi 396 mb. Spółka w ramach powyższych prac wyłączy również z eksploatacji sieć wodociągową wykonaną z azbestocementu o długości 350 mb.

Czytaj więcej...

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2019 r.

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2019 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Czytaj więcej...

Prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200

Czytaj więcej...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że w kwietniu 2019 roku zostały przeprowadzone kolejne prace w kolektorze głównym ścieków DN 1200. Wykonano badanie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie betonu w komorach. Zrealizowała je firma MC Bauchemie za pomocą tzw. ”badania pull-off”. Służyło ono określeniu stanu komór oraz doborowi ewentualnych systemów naprawczych dla konstrukcji żelbetowych.

Czytaj więcej...

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież