Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

 
Dział: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba
kontaktowa:
Marzena Pawelec +48 67 2811613
Zadanie:
Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok.
Data opis | plik do pobrania format
17-10-2022 Zaproszenie PDF
 
     

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Radosna w Ratajach

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak - w sprawach formalno-prawnych
Paweł Dubiał - w sprawach technicznych

+48 67 2811619
+48 67 2811621

Przetarg:
Zadanie Przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Radosna w Ratajach.
Data opis | plik do pobrania format
19-09-2022 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ - do pobrania ze strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/664821  
 
 28-09-2022 Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
 29-09-2022 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Zajęcza w Milczu

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak - w sprawach formalno-prawnych
Paweł Dubiał - w sprawach technicznych

+48 67 2811619
+48 67 2811621

Przetarg:
Zadanie Przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zajęcza w Milczu.
Data opis | plik do pobrania format
25-08-2022 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ - do pobrania ze strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/655591  
 
 07-09-2022 Protokół z otwarcia ofert do przetargu  PDF
 09-09-2022 Informacja o wyborze oferty  PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Konwaliowa w Ratajach

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak - w sprawach formalno-prawnych
Paweł Dubiał - w sprawach technicznych

+48 67 2811619
+48 67 2811621

Przetarg:
Zadanie Przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Konwaliowa w Ratajach.
Data opis | plik do pobrania format
25-08-2022 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ - do pobrania ze strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/655569  
 
 05-09-2022 Protokół z otwarcia ofert do przetargu  PDF
 06-09-2022 Informacja o wyborze oferty  PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Chodzieży - etap II

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Edyta Kleszczyńska - w sprawach formalno-prawnych
Paweł Dubiał - w sprawach technicznych

+48 67 2811621
+48 67 2811619

Przetarg:
Zadanie Przetarg na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Żeromskiego, Plac Kopernika, Piekary w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
27-07-2022 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ - do pobrania ze strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziez/proceedings  
 
16-08-2022  Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
17-08-2022  Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Traugutta - Jagiełły i ul. Gajowa w Chodzieży

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał

+48 67 2811619
+48 67 2811621

Przetarg:
Zadanie Przetarg na wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły w Chodzieży, przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Gajowa w Chodzieży, przebudowie rurociągu wody surowej ul. Gajowa w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
06-05-2022 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ PDF
  ST - 00_00 Warunki ogólne PDF
  ST - 01_00 Roboty geodezyjne PDF
  ST - 02_00 Roboty ziemne PDF
  ST - 04_00 Sieć wodociągowa PDF
  ST - 05_01 Roboty rozbiórkowe PDF
  ST - 05_02 Podbudowy PDF
  ST - 05_03 Nawierzchnia warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych PDF
  ST - 05_04 Nawierzchnie gruntowe PDF
  ST - 05_05 Odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i krawężników PDF
  Przedmiar ZIP
  Dokumentacja projektowa - Gajowa ZIP
  Dokumentacja projektowa - Traugutta-Jagiełły ZIP
 
 20-05-2022 Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
 23-05-2022 Informacja o unieważnieniu postępowania PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:

Dariusz Taszarek
Jolanta Łabiszak

+48 609 752 555
+48 500 298 265

Kontrakt:
Przetarg na dostawę i montaż:
Zadanie Przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
19-01-2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
 
  SWZ wraz z załącznikami PDF
 
27-01-2022 Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
28-01-2022 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2022

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Stachowiak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2022
Data opis | plik do pobrania format
13-12-2021 Ogłoszenie PDF
 
  SWZ - IDW PDF
  SWZ - wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 22-12-2021  Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF 
     
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Dariusz Taszarek +48 609 752 555
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
21-10-2021 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - Formularz oferty PDF
  - zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału PDF
  - zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia PDF
  - zał. nr 4 - Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw PDF
  - zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia XLS
  - zał. nr 6 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej PDF
                - zał. nr 1 do umowy - pełnomocnictwo PDF
                - zał. nr 2 do umowy - wykaz punktów poboru energii PDF
                - zał. nr 3 do umowy - oświadczenie o akceptacji e-faktur PDF
  - zał. nr 7 - Klauzula RODO PDF
Odpowiedzi i wyjaśnienia
29-10-2021 Odpowiedzi na pytania PDF
 
03-11-2021 Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
10-11-2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania PDF

 

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
16-09-2021 Ogłoszenie o postępowaniu PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami PDF
  Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) DOC
 
06-10-2021 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
19-02-2021 Ogłoszenie o postępowaniu PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami PDF
25-02-2021 Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) DOC
 
05-03-2021 Protokół z otwarcia ofert do przetargu PDF
16-03-2021 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2021

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Stachowiak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2021
Data opis | plik do pobrania format
08-12-2020 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 23-12-2020 Informacja o wyborze oferty PDF
     
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na leasing operacyjny wraz z opcją wykupu

 

 
Dział: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba
kontaktowa:
Dominika Ślefarska +48 67 2811623
Kontrakt
Przetarg:
Zadanie 1. Leasing operacyjny wraz z opcją wykupu, na zakup kamery samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zintegrowanej z systemem eKartAnalyst firmy KartGis, zabudowanej w studiu inspekcyjnym na pojeździe typu furgon, dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
01-07-2020 Ogłoszenie PDF
  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/360416  
06-07-2020 Ogłoszenie - modyfikacja PDF
 
24-07-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na wyłonienie dostawcy kamery samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Maja Burzyńska +48 67 2811625
Kontrakt
Przetarg:
Zadanie 1. Wyłonienie dostawcy kamery samojezdnej do telewizyjnej inspekcji TV kanałów sanitarnych, zintegrowanej z systemem eKartAnalyst firmy KartGis, zabudowanej w studiu inspekcyjnym na pojeździe typu furgon.
Data opis | plik do pobrania format
19-06-2020 Ogłoszenie PDF
  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/357392  
 
01-07-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na roboty budowlane - ul. Strzelecka w Chodzieży

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Wymiana sieci wodociągowej magistralnej metodą bezwykopową w ul. Strzeleckiej w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
25-02-2020 Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/318631  
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
27-02-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
05-03-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
  Dokumentacja projektowa ZIP
   
18-03-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
10-02-2020 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
  - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
  - zał. nr 3 - wzór wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę PDF
  - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
  - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
  - zał. nr 6 - wykaz niezbędnego do wykonania zadania sprzętu PDF
  - zał. nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przepisów RODO PDF
 
 02-03-2020 Informacja o wyborze oferty PDF
     

Przetarg na roboty budowlane - ul. Magnoliowa i Lewandowa w Ratajach

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Magnoliowa i Lewandowa w Ratajach
Data opis | plik do pobrania format
28-01-2020 Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/307534  
Odpowiedzi i wyjaśnienia
06-02-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
 
24-02-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2020

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Stachowiak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2020
Data opis | plik do pobrania format
05-12-2019 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 23-12-2019 Informacja o wyborze oferty PDF
     
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Andrzej Borowicki +48 500 298 313
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
14-08-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - Formularz oferty PDF
  - zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału PDF
  - zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia PDF
  - zał. nr 4 - Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw PDF
  - zał. nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz PPE XLS
  - zał. nr 6 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej PDF
  - zał. nr 7 - Klauzula RODO PDF
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
 23-08-2019 Odpowiedzi na pytania PDF
 
 16-09-2019 Informacja o wyborze oferty PDF
     

 

Przetarg na roboty budowlane - Urbanowo etap II

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) – etap II
Data opis | plik do pobrania format
28-03-2019 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) PDF
2. Mapy - etap II PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 159/2018 Urbanowo PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Decyzja Sanepid PDF
  Załączniki w formie edytowalnej ZIP
 
 25-04-2019 Informacja o wyborze oferty PDF 
     

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
18-02-2019 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
  - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
  - zał. nr 3 - wzór wykazu usług PDF
  - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
  - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
 
     

 

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2019

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Musiał, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2019
Data opis | plik do pobrania format
03-12-2018 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 
 31-12-2018 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

 
Dział: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba
kontaktowa:
Marzena Pawelec +48 67 2811613
Zadanie:
Postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok.
Data opis | plik do pobrania format
31-10-2018 Zaproszenie PDF
 
  Projekt umowy PDF
 
     

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Fabryczna, Studzieniec

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej ul. Fabryczna w Chodzieży
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fabryczna w Chodzieży 
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej Studzieniec działki 79/1 – 79/14
Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Studzieniec działki 79/1 – 79/14 – etap I
Data opis | plik do pobrania format
03-07-2018 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież PDF
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Fabrycznej w Chodzieży PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 545/2017 Studzieniec PDF
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 172/2018 Fabryczna PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Decyzja Sanepid PDF
 
 31-07-2018 Informacja o unieważnieniu części postępowania i wyborze oferty PDF

Przetarg na dostawę przepompowni ścieków

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę 19 przepompowni ścieków.
Data opis | plik do pobrania format
13-06-2018 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Załącznik 1a formularz cenowy (do edycji) ZIP
  Wzór umowy PDF
  Specyfikacja techniczna PDF
  Schemat elektryczny szafy sterowniczo-zasilającej PDF
  załączniki edytowalne ZIP
 
18-06-2018 Modyfikacja PDF
  Załącznik 1a ZIP
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
20-06-2018 Odpowiedzi na pytania PDF
     
 
2018-07-17 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - Urbanowo, Osiedle Leśne w Chodzieży

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) – etap I
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) – etap I 
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej Osiedle Leśne w Chodzieży
Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Osiedle Leśne w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
07-06-2018 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Urbanowo (ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży) PDF
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej Osiedle Leśne w Chodzieży PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 159/2018 Urbanowo PDF
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 257/2017 Osiedle Leśne PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Decyzja Sanepid PDF
 
04-07-2018 Informacja o unieważnieniu części postępowania i wyborze oferty PDF 
     

 

Przetarg na wykonanie przewiertów sterowanych

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Tomasz Biszof, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na wykonanie przewiertów sterowanych:
Zadanie Przetarg na wykonanie przewiertów sterowanych dla budowy sieci wodociągowej Podanin - Adolfowo - Radwanki.
Data opis | plik do pobrania format
30-05-2018 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  Wzór umowy PDF
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
 08-06-2018 Odpowiedź na pytania Wykonawców PDF
   
 15-06-2018 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa w Ratajach

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa w Ratajach
Zadanie 2. Przebudowa sieci wodociągowej azbestowej w ul. Makowej w Ratajach
Data opis | plik do pobrania format
02-05-2018 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa w Ratajach PDF
2. Mapy projektowe PDF
3. Projekt, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa (dz. 191) PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 86/2018 PDF
  Decyzja Senepid PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Opinia geotechniczna PDF
 
 25-05-2018 Informacja o wyborze oferty PDF
 
     
     

Przetarg na dostawę 19 przepompowni ścieków

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę 19 przepompowni ścieków.
Data opis | plik do pobrania format
18-04-2018 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Załącznik 1a formularz cenowy (do edycji) ZIP
  Wzór umowy PDF
  Specyfikacja techniczna PDF
  Schemat elektryczny szafy sterowniczo-zasilającej PDF
20-04-2018 Modyfikacja ogłoszenia i IDW PDF
     
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
24-04-2018 Odpowiedzi na pytania  PDF
  załączniki edytowalne  ZIP
 
15-05-2018 Informacja o wyborze oferty PDF
     
25-05-2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
11-01-2018 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
   - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
   - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
   - zał. nr 3 - wzór wykazu usług PDF
   - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
   - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
 
     

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2018

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Marek Musiał, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2018
Data opis | plik do pobrania format
28-11-2017 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularze cenowe (do edycji) XLS
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
 30-11-2017 Modyfikacja Ogłoszenia PDF
 
 07-12-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
  Formularze cenowe (do edycji) - poprawione XLS
  Informacja PDF
  Modyfikacja Ogłoszenia i SIWZ PDF
 
 22-12-2017 Informacja o wyborze oferty PDF
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty odtworzeniowe ul. Zwycięstwa, Chodzież

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Roboty odtworzeniowe po robotach budowlano – montażowych dla zadań:
Zadanie 1. Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach.
Zadanie 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa, Notecka w Chodzieży, oraz ul. Chodzieska w Ratajach.
Data opis | plik do pobrania format
23-08-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne PDF
Rysunki techniczne
1. Plan zagospodarowania terenu cz. 1 PDF
2. Plan zagospodarowania terenu cz. 2 PDF
3. Przekrój poprzeczy PDF
Przedmiary robót
  Przedmiar ZIP
 
 08-09-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
Tomasz Olejniczak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
23-08-2017 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
 Odpowiedzi i Wyjaśnienia
25-08-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
  Modyfikacja SIWZ PDF
   
28-08-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
  Modyfikacja SIWZ PDF
 
29-08-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
  Modyfikacja SIWZ PDF
 
31-08-2017 Modyfikacja SIWZ PDF
 
04-09-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
  Załącznik nr 1 do SIWZ - wersja edytowalna DOC
  Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna DOC
  Załącznik nr 3 do SIWZ - wersja edytowalna DOC
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna DOC
 
20-09-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - ul. Ofiar Gór Morzewskich, Zwycięstwa

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach.
Zadanie 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa, Notecka w Chodzieży, oraz ul. Chodzieska w Ratajach.
Zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
05-06-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
     
Projekty budowlane
1. Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach (Starostwo Powiatowe). PDF
2. Wymiana sieci wodociągowej z azbestu w ul. Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach (Wojewoda Wielkopolski). PDF
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa, Notecka w Chodzieży, oraz ul. Chodzieska w Ratajach (Starostwo Powiatowe). PDF
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięstwa, Notecka w Chodzieży, oraz ul. Chodzieska w Ratajach (Wojewoda Wielkopolski). PDF
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar - Zwycięstwa ZIP
  Przedmiar - Ofiar Gór Morzewskich ZIP
Załączniki
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 84/17 PDF
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 127/2017 PDF
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 382/14 PDF
  Decyzja pozwolenia na budowę nr 438/2014 PDF
  Decyzja Senepid PDF
  Rysunek odwodnienia hydrantu PDF
  Schemat elektryczny przepompowni lokalnej PDF
  Schemat elektryczny przepompowni jednopompowej PDF
  Raport z pomiarów podłoża - ul. Zwycięstwa PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
12-06-2017 Odpowiedz na pytania wykonawców PDF
 
14-06-2017 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert PDF
     
26-06-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na roboty budowlane - ul. Kochanowskiego

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
04-05-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Kochanowskiego PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar ZIP
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi PDF
  Decyzja Burmistrza Miasta na zlokalizowanie urządzeń PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
     
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
     
 
29-05-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

 

Przetarg na roboty odtworzeniowe

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Roboty odtworzeniowe po robotach budowlano – montażowych dla zadań:
Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Chodzieży, oraz sieci kanalizacji  sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży.
Zadanie 2. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży.
Zadanie 3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Noteckiej i Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
07-04-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Chodzieży, oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży. PDF
2. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży. ZIP
3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Noteckiej i Zwycięstwa w Chodzieży, oraz ul. Chodzieskiej w Ratajach gm. Chodzież. ZIP
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar PDF
Załączniki
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi nr GK.DR.7230.U.36.2016 PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
     
 
 25-04-2017 Informacja o wyborze oferty PDF 

 

Przetarg na roboty budowlane - ul. Leśna i Gałczyńskiego

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna w Chodzieży.
Zadanie 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży.
Data opis | plik do pobrania format
10-03-2017 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
  załącznik nr 8 do SIWZ ZIP
Projekty budowlane
1. Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna w Chodzieży. PDF
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Leśna, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar - woda PDF
  Przedmiar - kanalizacja PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Decyzja na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogi nr GK.DR.7230.U.36.2016 PDF
  Pozwolenie na budowę - 239/2014 PDF
  Schemat elektryczny przepompowni ścieków PDF
  Projekt organizacji ruchu PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
22-03-2017 Odpowiedz na pytania wykonawców PDF
 
03-04-2017 Informacja o wyborze oferty PDF
10-04-2017 Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty PDF

 

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
 Roman Niedźwiecki, Magdalena Wekwert +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
29-12-2016 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
 
17-01-2017 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2017

 

 
Dział: Dział Eksploatacyjno-Techniczny
Osoba
kontaktowa:
 Tomasz Olejniczak, Justyna Pytel +48 67 2811610
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej w roku 2017
Data opis | plik do pobrania format
15-11-2016 Ogłoszenie PDF
 
  SIWZ PDF
  Wzór umowy PDF
  Formularze cenowe PDF
  Formularz cenowy (do edycji) XLS
 
24-11-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
 
14-12-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Kontrakt I - Przetarg na roboty budowlane

 

 
 Dział:  Dział Inwestycji i Rozwoju
 Osoba
 kontaktowa:
Alicja Pawlisz +48 67 2811621
 Kontrakt 
 Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w granicach pasa drogowego w ul. Topolowej w Chodzieży.
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież.
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przylesie, gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
04-05-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w granicach pasa drogowego w ul. Topolowej w Chodzieży. PDF
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w Studzieńcu, gm. Chodzież. PDF
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przylesie, gm. Chodzież. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
  Pozwolenie na budowę - ul. Topolowa PDF
  Pozwolenie na budowę - Studzieniec PDF
  Pozwolenie na budowę - os. Przylesie PDF
Odpowiedzi i Wyjaśnienia
17-05-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców PDF
17-05-2016 Wyjaśnienia treści SIWZ PDF
     
25-05-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

 

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Kontrakt II - Przetarg na roboty budowlane

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśnym w Chodzieży.
Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi, ul. Zaciszna, Zielona Dolina w Studzieńcu. Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona Dolina w Studzieńcu.
Data opis | plik do pobrania format
21-06-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśnym w Chodzieży. PDF
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi, ul. Zaciszna, Zielona Dolina w Studzieńcu.
Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona Dolina w Studzieńcu.
  Część 1. PDF
  Część 2. PDF
  Część 3. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
  Przedmiar nr 3 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
  Pozwolenie na budowę - oś. Leśne PDF
     
01-07-2016 Odpowiedź na pytania wykonawców
oraz zmiana treści SIWZ
PDF
  Przedmiar 1 - po zmianie PDF
  Przedmiar 3 - po zmianie PDF
     
15-07-2016 Informacja o wyborze oferty PDF

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Przetarg na roboty budowlane - Zacharzyn

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zacharzynie, gm Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
30-09-2016 Ogłoszenie PDF
 
  IDW PDF
  Projekt umowy PDF
  Specyfikacje techniczne ZIP
Projekty budowlane
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zacharzynie, gm Chodzież. PDF
Przedmiary robót
  Preambuła PDF
  Przedmiar nr 1 PDF
  Przedmiar nr 2 PDF
Załączniki
  Decyzja Sanepid PDF
  Odwodnienie hydrantów PDF
     
17-10-2016 Informacja o wyborze oferty PDF 

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
 Alicja Pawlisz +48 67 2811621
Kontrakt:
Zaproszenie do złożenia ofert:
Zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej w Oleśnicy – etap II , gm. Chodzież.
Data opis | plik do pobrania format
07-10-2016 Zaproszenie PDF
 
  Formularz oferty PDF
  Oświadczenie PDF
  Projekt umowy PDF
  Projekt ZIP
  ST ZIP
  Preambuła ZIP
  Informacja o wyborze PDF
 
     

dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Studzieniec Łęg realizowanego w ramach projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież