UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież.
Archiwum przetargów znajduje się na stronie http://www.jrp.mwik.pl/

Przetarg na roboty budowlane - ul. Strzelecka w Chodzieży

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Wymiana sieci wodociągowej magistralnej metodą bezwykopową w ul. Strzeleckiej w Chodzieży
Data opis | plik do pobrania format
25-02-2020 Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/318631  
 Odpowiedzi i wyjaśnienia
27-02-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
05-03-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
  Dokumentacja projektowa ZIP
   
18-03-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 

 
Dział: Dział Oczyszczania Ścieków
Osoba
kontaktowa:
Roman Niedźwiecki +48 67 2822208
Kontrakt:
Przetarg na dostawę:
Zadanie Przetarg na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków położonej w Studzieniec Łęg, gmina Chodzież
Data opis | plik do pobrania format
10-02-2020 Ogłoszenie PDF
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) PDF
  - zał. nr 1 - wzór formularza oferty PDF
  - zał. nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy PDF
  - zał. nr 3 - wzór wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę PDF
  - zał. nr 4 - jakość wytwarzanych osadów ściekowych PDF
  - zał. nr 5 - wzór umowy PDF
  - zał. nr 6 - wykaz niezbędnego do wykonania zadania sprzętu PDF
  - zał. nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przepisów RODO PDF
 
 02-03-2020 Informacja o wyborze oferty PDF
     

Przetarg na roboty budowlane - ul. Magnoliowa i Lewandowa w Ratajach

 

 
Dział: Dział Inwestycji i Rozwoju
Osoba
kontaktowa:
Jolanta Łabiszak, Paweł Dubiał, Marta Sobisiak +48 67 2811621
Kontrakt
Przetarg na roboty budowlane:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Magnoliowa i Lewandowa w Ratajach
Data opis | plik do pobrania format
28-01-2020 Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus - https://platformazakupowa.pl/transakcja/307534  
Odpowiedzi i wyjaśnienia
06-02-2020 Odpowiedzi na pytania PDF
 
24-02-2020 Informacja o wyborze oferty PDF

 

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Archiwum Przetargów

Realizacje MWiK Chodzież