Krok 1.

Pobranie wniosku zgłoszenia zamiaru realizacji przedsięwzięcia | Wniosek do pobrania | i wypełnienie zgodnie z drukiem wzorcowym | Druk Wzorcowy I | Druk Wzorcowy II |.

Krok 2. 

Złożenie pisemnego wniosku w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym MWiK Sp. z o.o. z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież