Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp. w Chodzieży

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2017_prace_powstancow.JPG

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży”. Obejmuje ona wymianę 450 m sieci wodociągowej oraz 23 przyłączy wody. Większość prac realizowana jest metodami bezwykopowymi (przewierty sterowane), tak aby ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2017 roku. Wymiana infrastruktury wodociągowej związana jest z planowaną przez Gminę Miejską Chodzież przebudową ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w ramach projektu zwiększającego mobilność miejską.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież