Usługi dodatkowe

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży świadczy usługi w zakresie:

  •  wymiany wodomierzy oraz prac na instalacjach wewnętrznych wody i kanalizacji,
  •  czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  •  konserwacji i napraw infrastruktury wod.-kan.,
  •  wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  •  doradztwa i ekspertyz technicznych oraz technologicznych.

Realizacje MWiK Chodzież