Archiwum Wydarzeń

Światowy Dzień Wody 2017

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_01.JPG

22 marca przypadał Światowy Dzień Wody. Odbywa się on cyklicznie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. W tym roku hasłem przewodnim były „ścieki”. Ich zagospodarowanie i oczyszczanie jest niezbędnym elementem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Z tej okazji Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaproponowała szkołom podstawowym z terenu miasta i gminy Chodzież lekcje poświęcone tym zagadnieniom.

Odbyło się 8 spotkań w szkołach i na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, podczas których  pracownicy Spółki opowiedzieli uczniom skąd się bierze woda w kranie i co dzieje się ze ściekami powstałymi w naszych domach. Przybliżyli pracę systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Pokazali jak ogromne znaczenie ma dla naszego środowiska naturalnego odbiór i oczyszczanie ścieków. Po raz kolejny nasi pracownicy wskazywali, że kanalizacja to nie śmietnik - nie wszystkie rzeczy mogą do niej trafiać.

Zachęcaliśmy również uczniów do picia wody z kranu. Systematycznie montujemy w szkołach źródełka wody pitnej zapewniające wszystkim dostęp do orzeźwiającej wody. Aby ułatwić korzystanie z nich, wszystkim uczestnikom zajęć rozdano bidony, przekazane już wcześniej szkołom przez MWiK. Dodajmy, że część placówek zorganizowała z tej okazji cały cykl zajęć, przedstawienia czy konkursy. To cenne inicjatywy - wiedzy o wodzie nigdy za wiele! Dlatego chodzieskie wodociągi przywiązują coraz większą wagę do edukacji ekologicznej, zwłaszcza najmłodszych pokoleń. Stąd nasze systematyczne działania w tym zakresie i współpraca ze szkołami.

c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_02.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_03.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_04.JPG

c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_05.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_06.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_07.JPG

c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_08.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_09.JPG c_140_140_16777215_00_images_wydarzenia_2017_dw_2017_10.JPG

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież