Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie z wodą butelkowaną


mgr inż. Patrycja Łukaszewska
Pracownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży

 

 

Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie
z wodą butelkowaną

Patrycja Łukaszewska
Dobrochna Ginter‑Kramarczyk
Izabela Kruszelnicka

Streszczenie
 
Rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na materiały wykonywane z tworzyw sztucznych, mających szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub chemicznym, spowodowało wzrost zainteresowania związkami stosowanymi i powstającymi podczas produkcji tych opakowań. Jednym z tych związków jest bisfenol A (BPA), wykorzystywany do utwardzania wyrobów z tworzywa sztucznego. Badania podjęte w kierunku jego szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki i zwierzęcy potwierdziły dotychczasowe przepuszczenia na temat jego toksycznych właściwości. Bisfenol A, to związek mający możliwość migracji do żywności, napojów butelkowanych lub kosmetyków w warunkach podwyższonej temperatury bądź uszkodzenia opakowania produktu. Jest szczególnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży, łatwo przenika z organizmu matki do organizmu płodu i może być odpowiedzialny za powstawanie wad wrodzonych i niskiej lub zerowej odporności u niemowląt. U osób dorosłych prowadzi m.in. do zaburzeń pracy układu nerwowego, endokrynnego i rozrodczego, a także zwiększa ryzyko zachorowania na raka, cukrzycę lub może prowadzić do otyłości.

Przeczytaj całość

Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie z wodą butelkowaną.
artykuł opublikowany: Technologia Wody  Rok VIII Zeszyt 4(48) lipiec–sierpień 2016

Realizacje MWiK Chodzież