Oferta pracy

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji pobierz plik

 

 

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież