dokumenty do pobrania

Dla klienta - dokumenty do pobrania

Umowy
  Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek jednorodzinny, budynek wielolokalowy, lokal mieszkalny) pobierz plik
  OWU dla odbiorców Miasta Chodzież - Ogólne warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pobierz plik
  OWU dla odbiorców Gminy Chodzież - Ogólne warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pobierz plik
 
Zawarcie umowy
  Wniosek o zawarcie umowy pobierz plik
Zawarcie umowy - budynek wielolokalowy
  Wniosek o zawarcie umowy - budynek wielolokalowy pobierz plik
  Wniosek aktualizacyjny - zmiana użytkownika lokalu pobierz plik
 
Rozwiązanie umowy
  Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków za porozumieniem stron pobierz plik
 
Podłączenie do sieci
  Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan  pobierz plik
  Warunki ogólne - projektowanie i budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej pobierz plik
  Wniosek o zmianę warunków przyłączenia do sieci wod-kan pobierz plik
  Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego pobierz plik
 
Pełnomocnictwo
   Pełnomocnictwo pobierz plik
 
Regulaminy
  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Gmina Miejska Chodzież pobierz plik
  Tekst ujednolicony regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Gmina Wiejska Chodzież pobierz plik
  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Gmina Margonin pobierz plik
 
Zamówienia
  Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Chodzieży - dla zamówień wszczętych od 16.01.2023 r. pobierz plik
 
E-faktura/SMS
  Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych w formie elektronicznej za usługi świadczone przez MWiK Sp. z o.o. i/lub wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny/przesyłanie powiadomień drogą SMS-ową pobierz plik
 
Zwrot nadpłaty
  Wniosek o zwrot nadpłaty pobierz plik
 
Udostępnienie informacji publicznej
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz plik
 
Reklamacje
  Zgłoszenie reklamacji pobierz plik
 
Zlecenie
  Zlecenie na wykonanie usługi pobierz plik
 
Ustawy i rozporządzenia (Internetowy System Aktów Prawnych)
  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. pobierz plik
  Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik
  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. pobierz plik
  Rozporządzenie w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. pobierz plik
  Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. pobierz plik
 

 R

Realizacje MWiK Chodzież