płatności

Numery kont bankowych do wpłat należności:

 

Informujemy, że nie posiadamy własnego punktu kasowego.

Za usługi związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego, widoczny na fakturze.

Należności za pozostałe usługi należy wpłacać na jeden z poniższych rachunków:

Bank Spółdzielczy w Chodzieży
66 8945 0002 0023 2456 2000 0010

lub

PKO BP Chodzież
89 1020 3903 0000 1102 0010 3176

Realizacje MWiK Chodzież