Archiwum Wydarzeń

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta w Chodzieży

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta w Chodzieży

21.06.2024 r.
---------------
Trwają prace na ul. Władysława Reymonta w Chodzieży, związane z wymianą sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu, na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE). Wymieniony zostanie odcinek o długości 326 m wraz z węzłami wodociągowymi.

Większość robót prowadzona jest bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. Pozwala to na szybszą realizację zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Wszystko dzięki temu, że nie ma potrzeby wykonywania wykopów na całej długości wymienianej sieci, a jedynie punktowo. Nie narusza się w ten sposób infrastruktury naziemnej - chodników, nawierzchni jezdni itp.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone do 31.08.2024 r. Wykonawcą jest firma Z.U.H. „HYDRAULIK” B. Mikołajczak.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta w Chodzieży Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta w Chodzieży

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież