Archiwum Wydarzeń

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

17.06.2024 r.
---------------
17 czerwca przypada Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Ten problem dotyka również Polski, w tym naszego regionu. Każdy a nas może podejmować działania dla poprawienia bilansu wodnego, a co za tym idzie przeciwdziałaniu niedoborom wody i łagodzeniu skutków suszy. 

Co możemy robić?

Zagospodarowywać na swoich posesjach wody opadowe i roztopowe. Dbać, aby nie odpływały od razu, ale mogły stopniowo zasilać dostępne tu zasoby.

Jak to robić?

Wskazówki, rady i podpowiedzi znajdziecie na przygotowanym przez nas portalu www.zchmurydobeczki.pl.

Zachęcamy do jego odwiedzenia i czerpania inspiracji. Bo każda kropla, która może wsiąknąć w glebę ma znaczenie!

Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie aplikacji, filmu animowanego, przewodnika po małej retencji i mobilnego stoiska - edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież