Archiwum Wydarzeń

Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”

Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”

14.06.2024 r.
---------------
W dniu 11.06.2024 r. odbyła się w Chodzieży konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”. Zorganizowały ją Starostwo Powiatowe w Chodzieży i Nadnotecki Instytut UAM w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami byli Gmina Miejska Chodzież, Nadleśnictwo Podanin, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Chodzieski Dom Kultury oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Uczestników powitali dr Paweł M. Owsianny Dyrektor Instytutu i Mariusz Witczuk Wicestarosta Chodzieski, który moderował tez dyskusję. Nasi przedstawiciele Tomasz Biszof i Dariusz Sałata mówili o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. W podzielonym na dwie części wystąpieniu przedstawili zasoby wód podziemnych jakimi dysponujemy na terenie miasta i gminy Chodzież oraz na przykładzie Jeziora Strzeleckiego pokazali ich powiązanie z wodami powierzchniowymi. Zaprezentowali również projekt „Utworzenie aplikacji, filmu animowanego, przewodnika po małej retencji i mobilnego stoiska - edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi” realizowany dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W jego ramach powstał zestaw materiałów mających uświadamiać o potrzebie retencjonowania wody i możliwościach zagospodarowania wód opadowych na własnej posesji. W wersji cyfrowej są one dostępne w aplikacji internetowej pod adresem www.zchmurydobeczki.pl. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z nimi na stoisku MWiK gdzie prezentował je Bartosz Wypchło. Na konferencji zaprezentowano również referaty:

  • Dolina Noteci, bagna i mokradła - dr Paweł Michał Owsianny Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile
  • Program małej retencji nizinnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin, Magdalena Lubińska RDLP w Pile
  • Zrównoważona rekultywacja jezior - prof. dr hab. Ryszard Gołdyn Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metody rekultywacji jezior - dr inż. Andrzej Osuch Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Była także prezentacja dotycząca Pikniku naukowego w Chodzieży wraz z zaproszeniem na 9 edycję pod hasłem Klimat, już 15 września 2024 roku.

Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania” Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania” Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”

Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania” Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania” Konferencja „Woda - zasoby, jakość, wyzwania”

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież