Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

04.05.2023 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży w miesiącu kwietniu 2023 r. rozpoczęła prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego w Chodzieży. Prace realizowane są przez Dział Eksploatacyjno - Techniczny spółki. W ich ramach zostanie wymienionych 702 mb sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na nową sieć wykonaną z polietylenu (PE).

Wymienione zostanie również 50 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z PE. Każde z nich zostanie wyposażone dodatkowo w zasuwkę odcinającą. Zamontowane będą również trzy nowe hydranty podziemne służące zarówno obsłudze technologicznej nowej sieci wodociągowej, jak i zabezpieczeniu p-poż. Większość robót prowadzona jest bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego i przecisku. Pozwala to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Wymiana wodociągowej infrastruktury podziemnej poprzedza przebudowę nawierzchni asfaltowej w w/w ulicach realizowaną przez Gminę Miejską w Chodzieży.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka, Pogodnej i Kusocińskiego

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież