Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież

16.03.2023 r.
---------------
Trwają prace odbiorowe dla prowadzonej przez MWiK Sp. z o.o. inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Chodzież - etap II ul. Żeromskiego, Plac Kopernika, Piekary”. Roboty, prowadzone od początku października 2022 r. polegały na wymianie istniejących sieci wodociągowych na nowy rurociąg magistralny PE-RC Ø160 o długości 500 mb. Wymieniono również 400 mb sieci rozdzielczej na PE110.

Do nowej sieci przepięto przyłącza wodociągowe zlokalizowane w obrębie inwestycji. Dzięki temu przedsięwzięciu z ulic Żeromskiego, Plac Kopernika i Piekary zniknęły azbestowe i żeliwne rury wodociągowe wraz ze starymi przyłączami wody. Roboty budowlano - montażowe wykonała firma Insmont Plus.

 

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież