Archiwum Wydarzeń

Diagnostyka studni głębinowych

Diagnostyka studni głębinowych

16.01.2023 r.
---------------
Chodzieskie wodociągi we współpracy z firmą BLWM sp. z o.o. przeprowadziły w grudniu 2022 r. diagnostykę 2 studni głębinowych na jednym z ujęć. Celem badań była aktualna ocena stanu technicznego studni oraz wybranie optymalnej metody ich renowacji lub remontu.

Prace polegały na wykonaniu inspekcji TV oraz serii pomiarów geofizycznych w otworach studziennych z wykorzystaniem różnych technik według wcześniej przygotowanego programu pomiarowego. W zakresie badań była w szczególności: weryfikacja konstrukcji i orurowania otworów, ocena stanu i uszczelnienia przestrzeni pozarurowych, ocena stanu obsypki filtracyjnej, określenie stopnia i obszaru kolmatacji stref przyfiltrowych, wyznaczenie obszarów dopływów wód do otworu, analiza hydrodynamiczna otworów w stanie spoczynku i podczas pracy.

MWiK aktualnie eksploatuje 18 studni głębinowych. Wody podziemne ujmowane są z czwartorzędowych i trzeciorzędowych warstw wodonośnych. Roczny pobór wód podziemnych z wszystkich ujęć kształtuje się na poziomie ok. 1,3 mln m3.

Diagnostyka studni głębinowych Diagnostyka studni głębinowychDiagnostyka studni głębinowych

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież