Archiwum Wydarzeń

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Za nami pierwszy atak zimy. To najwyższy czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy właściwie przygotowaliśmy się na niskie temperatury, zabezpieczając budynki i znajdujące się w nich instalacje wodne przed mrozem? Niestety co roku odnotowujemy kolejne awarie u naszych Odbiorców spowodowane przez ujemną temperaturę. Ich efektem są zalane pomieszczenia i ich wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty.

Stąd ponownie przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur. W szczególności dotyczy to budynków nieeksploatowanych i pustostanów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

  • Wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia temperatura (minimum 4°C) lub w odpowiednio zabezpieczonej przed mrozem studni wodomierzowej. Należy sprawdzić okienka, drzwi do tych pomieszczeń oraz pokrywy studni i w razie potrzeby uszczelnić je.
  • W przypadku studni wodomierzowych wyposażonych w elementy izolacyjne, należy sprawdzić ich stan i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Skontrolować czy pokrywa studni jest prawidłowo zamknięta.
  • W pomieszczeniach, w których pomimo podjętych działań istnieje ryzyko spadku temperatury w okolice zera, wodomierz oraz instalację wodociągową należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednim materiałem izolacyjnym (pianka, wełna mineralna, styropian itp.), w sposób umożliwiający w razie konieczności dostęp do wodomierza i zaworów.
  • Odcinki instalacji wodociągowej niewykorzystywane w okresie zimowym należy zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza głównego z powodu jego zamarznięcia, należy niezwłocznie powiadomić MWiK Sp. z o.o. pod bezpłatny numer alarmowy 994 (czynny całą dobę) lub 500298294, albo w godz. 7:00-15:00 pod nr 67-2811610.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież