Archiwum Wydarzeń

Rosnące ceny energii elektrycznej zagrażają stabilności przedsiębiorstw wod-kan

Rosnące ceny energii elektrycznej zagrażają stabilności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

28.09.2022 r.
---------------
Rosnące ceny energii elektrycznej zagrażają stabilności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Budzi to niepokój zarówno firm z tego sektora, jak i samorządów, które są właścicielami zdecydowanej większości przedsiębiorstw wod-kan. W dniu 26.09.2022 r. IGWP skierowała w tej sprawie pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym czytamy:

„Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jako reprezentant branży wod-kan. w trosce o ochronę odbiorców naszych usług przed możliwymi wzrostami cen wody i ścieków, zwraca się z wnioskiem o włączenie przedsiębiorstw wod-kan., będących częścią infrastruktury krytycznej kraju oraz realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną, w myśl ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i samorządy na poziomie rządowym jest niezbędne, by skutecznie ograniczyć wpływ kosztów energii elektrycznej na koszty wody i ścieków, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową i realną groźbę utraty płynności finansowej przez firmy wod-kan.”

Problem konieczności wsparcia dla firm wod-kan. podnosił również Związek Miast Polskich, który w liście do Premiera z 20.09.2022 pisał:

„W przeciwnym wypadku nie zostanie zachowana ciągłość i właściwa jakość świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych i zostaną ograniczone możliwości rozwojowe przedsiębiorstw. Oznacza to nie tylko przerwy w dostawach wody (w okresie trwającej pandemii), kolejne katastrofy ekologiczne, brak realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i wymierzenie Polsce 6 miliardów euro kary z tego tytułu, ale również zagrożenie dla samego bytu przedsiębiorstw i miejsc pracy dla zatrudnionej w nich rzeszy ponad stu tysięcy osób.”

Rosnące ceny energii elektrycznej zagrażają stabilności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież