Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły - Gajowej w Chodzieży

Przewiert - zdjęcie poglądowe

13.07.2022 r.
---------------
Z początkiem lipca rozpoczęła się kolejna inwestycja na terenie miasta Chodzieży realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Obejmuje ona przebudowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta - Jagiełły - Gajowej w Chodzieży. W miejsce wyłączonej z eksploatacji starej sieci z azbestocementu wybudowanej w latach 60-tych XX wieku, powstanie nowy odcinek sieci z PE Ø 160 o długości 900 m.

Będzie on, podobnie jak stary rurociąg, zasilał w wodę zachodnią część miasta oraz stację podwyższania ciśnienia Borka przez którą płynie woda do wsi Studzieniec, Milcz i Nietuszkowo. W ul. Gajowej, zostanie przebudowana sieć wodociągowa. Dotychczas eksploatowany rurociąg zostanie wyłączony. Jego funkcje przejmie nowo wybudowany z PE Ø 110 o długości 200 m. Wymienionych zostanie również 13 przyłączy wodociągowych. Także w ulicy Gajowej, w miejsce starego, zbudowany zostanie nowy odcinek rurociągu technologicznego wody surowej PE Ø 160 o długości 300 m. Stanowi on część rurociągu łączącego ujęcie wody przy ul. Ujskiej (przy wylocie z miasta) ze Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Chopina. Wykonawcą robót jest firma Insmont Plus.

Przewiert - zdjęcie poglądowe

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież