Archiwum Wydarzeń

Lekcje na obiektach MWiK

Lekcje na obiektach MWiK

26.04.2022 r.
---------------
21 kwietnia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Chodzieży przy ul. Podgórnej odbyły się zajęcia dla uczniów klas 7 i 8 ze szkoły Podstawowej w Zacharzynie dotyczące wody. Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się skąd czerpana jest woda, która trafia do ich domów oraz jak wygląda proces jej uzdatniania. Mowa była również o konieczności i sposobach ochrony środowiska, w tym zasobów wodnych. Rozmawiano również o deficycie wody i tym jakie mogą być jego skutki dla przyszłych pokoleń.

22 kwietnia Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Studzieńcu-Łęgu odwiedzili uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół im J. Wybickiego w Ratajach. Dowiedzieli się oni jakie są zadania oczyszczalni i jej znaczenie dla środowiska. Prześledzili kolejne etapy oczyszczania ścieków i zapoznali się z wykorzystywanymi procesami technologicznymi. Także podczas tych zajęć rozmawiano o potrzebie dbania o nasze otoczenie. Młodzież dowiedziała się jakie zagrożenia dla środowiska niesie niewłaściwe użytkowanie kanalizacji sanitarnej. Niestety nadal trafia do niej wiele materiałów, odpadków i śmieci, których nie wolno wyrzucać do naszych toalet lub wylewać do zlewów, co powoduje awarie i zatory.

Zajęcia dla uczniów na obiektach wodociągów to stały element prowadzonej przez Spółkę edukacji ekologicznej.

Lekcje na obiektach MWiK Lekcje na obiektach MWiK

Lekcje na obiektach MWiK Lekcje na obiektach MWiK

Lekcje na obiektach MWiK Lekcje na obiektach MWiK

Lekcje na obiektach MWiK Lekcje na obiektach MWiK

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież