Archiwum Wydarzeń

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

Zabezpieczmy instalacje wodne przed mrozem!

11.01.2022 r.
---------------
Piękny zimowy pejzaż i dom w zachwycającej mroźnej scenerii! Pojawia się jednak pytanie czy budynek i znajdująca się w nim instalacja wodna są właściwie zabezpieczone przed mrozem? Niestety jak co roku odnotowujemy kolejne awarie u naszych Odbiorców spowodowane przez ujemną temperaturę. Ich efektem są zalane pomieszczenia i ich wyposażenie, uszkodzone instalacje, stres i niepotrzebne koszty.

Stąd ponownie przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur. W szczególności dotyczy to budynków nieeksploatowanych i pustostanów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

  • Wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia temperatura (minimum 4°C) lub w odpowiednio zabezpieczonej przed mrozem studni wodomierzowej. Należy sprawdzić okienka, drzwi do tych pomieszczeń oraz pokrywy studni i w razie potrzeby uszczelnić je.
  • W przypadku studni wodomierzowych wyposażonych w elementy izolacyjne, należy sprawdzić ich stan i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Skontrolować czy pokrywa studni jest prawidłowo zamknięta.
  • W pomieszczeniach, w których pomimo podjętych działań istnieje ryzyko spadku temperatury w okolice zera, wodomierz oraz instalację wodociągową należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednim materiałem izolacyjnym (pianka, wełna mineralna, styropian itp.), w sposób umożliwiający w razie konieczności dostęp do wodomierza i zaworów.
  • Odcinki instalacji wodociągowej niewykorzystywane w okresie zimowym należy zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza głównego z powodu jego zamarznięcia, należy niezwłocznie powiadomić MWiK Sp. z o.o. pod bezpłatny numer alarmowy 994 (czynny całą dobę) lub 500298294, albo w godz. 7:00-15:00 pod nr 67-2811610.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież