Archiwum Wydarzeń

Inwestycje na terenie gminy Chodzież i Margonin

Inwestycje na terenie gminy Chodzież i Margonin

17.12.2021 r.
---------------
W ostatnim czasie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zrealizowała szereg inwestycji na terenie gmin Chodzież i Margonin. 

  • W Radwankach wymieniono 10 stalowych przyłączy wodociągowych na nowe, wykonane z polietylenu o łącznej długości 223 mb. Każde przyłącze wodociągowe wyposażono w zasuwkę odcinającą. Nowe przyłącza zostały przełączone na wybudowany przez spółkę w roku 2018 r. wodociąg Ø 110 PE. Dzięki temu wyłączono z eksploatacji 245 mb sieci wodociągowej Ø 65 wykonanej z azbestocementu.
  • W Mirowie wybudowano 190 mb sieci wodociągowej Ø 110 wykonanej z polietylenu. Zamontowano nowy hydrant podziemny służący zarówno obsłudze technologicznej nowej sieci wodociągowej jak i zabezpieczeniu p-poż. dla okolicznych budynków. Realizacja inwestycji pozwoliła na przełączenie 4 istniejących budynków na nowy rurociąg oraz stworzyła warunki do podłączenia kolejnych 7 nieruchomości.
  • W Ratajach na Osiedlu Klonowym wybudowano w ramach planu inwestycyjnego spółki 6 kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC, każdy zakończono studzienką rewizyjną Ø 315 PVC zlokalizowaną na terenie podłączanej nieruchomości. Na etapie odbioru technicznego kanały sprawdzono przy użyciu specjalistycznej kamery TV, będącej na wyposażeniu samochodu diagnostycznego spółki. Dodatkowo na indywidualne zlecenia odbiorców wybudowano 5 nowych przyłączy wodociągowych wykonanych z polietylenu, każde wyposażone w zasuwkę odcinającą. Realizacja prac związana była z planowanym utwardzeniem drogi.

Inwestycje na terenie gminy Chodzież i Margonin Inwestycje na terenie gminy Chodzież i Margonin Inwestycje na terenie gminy Chodzież i Margonin

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież