Archiwum Wydarzeń

Przegląd gwarancyjny zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Przegląd gwarancyjny zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

10.12.2021 r.
---------------
Pokażemy Wam raz jeszcze jedne z najmniej znanych, a zarazem najciekawszych obiektów jakie eksploatujemy. Na co dzień zalane wodą, rzadko są dostępne, aby można było zobaczyć je w pełni. Taka możliwość była w 2020 r przy okazji prowadzonych robót. Teraz przyszedł czas na pierwszy przegląd gwarancyjny po roku od zakończenia przebudowy terenowych zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży - bo o nich mowa.

Na podstawie umowy z Wykonawcą komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą cyklicznie co 12 m-cy przez okres 5 lat. Każdy przegląd ma na celu ocenę stanu technicznego obiektu po modernizacji oraz ocenę jakości i trwałości wykonanych prac. Zostaje z niego sporządzony szczegółowy protokół, w którym strony podsumowują wyniki inspekcji oraz zapisują ewentualne stwierdzone usterki. Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach gwarancji w umownym terminie.

Terenowe zbiorniki wody czystej są jednym z najważniejszych obiektów systemu zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta i części gminy Chodzież. Znajdują się w jednym z najwyższych punktów na sieci wodociągowej. Współpracują ze stacjami uzdatniania wody, pełnią funkcję retencyjną pokrywając nierównomierności rozbiorów wody oraz funkcję „wieży ciśnień” stabilizując ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Każdy z dwóch zbiorników to żelbetowa konstrukcja w kształcie cylindra o średnicy 15 m i wys. 6,6 m oraz pojemności 1000 m3.

Przegląd gwarancyjny zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Przegląd gwarancyjny zbiorników wody przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież