Archiwum Wydarzeń

Bądź eko - korzystaj z e-faktury!

Bądź eko - korzystaj z e-faktury!

23.11.2021 r.
---------------
Czy wiecie że przejście na e-fakturę zmniejsza emisję dwutlenku węgla o prawie 90% w porównaniu z otrzymywaniem faktury w formie papierowej? Wie o tym coraz więcej naszych Odbiorców, którzy decydują się na taką formę faktury. Wśród nich są także laureatki konkursu „Korzystaj z e-faktury”, które zostały wylosowane spośród wszystkich Odbiorców (osób fizycznych) korzystających z takiego rozwiązania na 31.10.2021. Gratulujemy raz jeszcze!

Na koniec października 2021 47% faktur wystawianych przez chodzieskie wodociągi to e-faktury. 602 z nich wystawione zostały na firmy, instytucje, wspólnoty i spółdzielnie, a 2002 na osoby fizyczne. Wśród faktur wystawionych odbiorcom z terenu miasta Chodzieży 47,7% to e-faktury. Na terenie gminy Chodzież ten współczynnik jest podobny - 47,4%, a w gminie Margonin (sołectwa Adolfowo-Studźce i Radwanki) 34%.

Czym e-faktura różni się od tradycyjnej? Formą dostarczenia - otrzymujemy ją na wskazany adres e-mail. Jej wygląd, układ i treść jest identyczna jak faktury papierowej. Nie bez znaczenia w przypadku e-faktury dla klientów chodzieskich wodociągów są niższe o 4,10 zł/miesiąc opłaty abonamentowe w porównaniu z fakturą papierową. To daje prawie 50 zł oszczędności na rok. Dodatkowo Odbiorca, który poda nr telefonu komórkowego, otrzyma na niego bezpłatnie sms z informacją, że faktura została wysłana wraz z wszystkimi jej danymi. Poza tym, co szczególnie ważne w dobie pandemii, otrzymując e-fakturę chronimy siebie i swoich najbliższych (faktura nie przechodzi z rąk do rąk).

Bądź eko - korzystaj z e-faktury!

Bądź eko - korzystaj z e-faktury!

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież