Archiwum Wydarzeń

Testy systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Antena do zdalnego odczytu wodomierzy

11.10.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o. o. od roku 2010 wykorzystuje system radiowego odczytu wodomierzy IZAR firmy Diehl Metering. Każdy z ponad 8 tys. rozliczanych wodomierzy wyposażony jest w moduł radiowy. Aby pozyskać odczyt konieczne jest znalezienie się modułu w zasięgu odbiornika, który obecnie zamontowany jest na samochodzie objeżdżającym określone trasy.

Odczyt wykonywany jest standardowo na ostatni dzień miesiąca. Aktualnie trwają testy wersji rozwojowej systemu, pozwalającej odczytywać wodomierze bezpośrednio z siedziby wodociągów. W wybranych punktach na terenie miasta zainstalowano pasywne zestawy zbierające dane z liczników, a następnie przesyłające je dalej na serwer Spółki. Odczyty wykonywane są z większą częstotliwością co pozwala m.in. monitorować zużycia wody i szybciej wykrywać oraz lokalizować awarie. Tym samym system ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej. Odpowiednio często wykonywany zdalny odczyt w budynkach wielolokalowych umożliwia bilansowanie zużyć (rzeczywisty odczyt wszystkich wodomierzy w tym samym czasie) i wykrywanie przyczyn ewentualnych zwiększonych różnic między wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań podliczników.

Antena do zdalnego odczytu wodomierzy

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież