Archiwum Wydarzeń

Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg

Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg

22.09.2021 r.
---------------
Na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu trwają prace na jednym z dwóch ciągów technologicznych. W ich ramach zostały opróżnione i oczyszczone dwa reaktory biologiczne RBS1 i RBN1. Wykonywany jest również przegląd i prace konserwacyjne we wnętrzu reaktorów obejmujące wymianę paneli napowietrzających.

W tym czasie ścieki przekierowane są na drugi ciąg technologiczny, który zapewnia ich oczyszczenie. Wydzielone wewnątrz reaktorów biologicznych komory osadu czynnego (mikroorganizmów) są zbiornikami, które służą do biologicznego oczyszczania ścieków. Oczyszczanie biologiczne prowadzone jest w oparciu o proces usuwania związków azotu i fosforu z zastosowaniem defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Reaktor RBS1 podzielony jest na 4 komory i ma średnicę 24 m, a RBN1 na dwie komory i średnicę 15 m. Oba reaktory mają głębokość 6 m.

Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg Czyszczenie reaktorów biologicznych na MOŚ Studzieniec-Łęg

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież