Archiwum Wydarzeń

Remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Akacjowej

Remont sieci wodociągowej oraz wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Akacjowej

16.08.2021 r.
---------------
Spółka prowadzi prace związane z remontem sieci wodociągowej oraz wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Akacjowej. Wymieniony zostanie odcinek sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości 70 mb, trzy węzły zasuwowe, dwa hydranty podziemne oraz 14 stalowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 140 mb na przyłącza wykonane z PE. Każde przyłącze zostanie wyposażone w zasuwkę odcinającą.

Wymiana infrastruktury podziemnej została zaplanowana przed inwestycją miejską związaną z przebudową ścieżek pieszo-rowerowych. Część prac wykonywana jest bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego i przecisku. Pozwala to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych.

Remont sieci wodociągowej oraz wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Akacjowej

Remont sieci wodociągowej oraz wymiana przyłączy wodociągowych w ul. Akacjowej

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież