Archiwum Wydarzeń

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży

30.07.2021 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. prowadzi budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży. Powstaje 50 mb sieci wodociągowej Ø 90 PE. Wybudowane zostaną również dwa przyłącza wodociągowe (każde wyposażone w zasuwkę odcinającą) wraz ze studniami wodomierzowymi oraz hydrant podziemny. Będzie on służył zarówno obsłudze technologicznej nowej sieci wodociągowej jak i zabezpieczeniu p-poż.

Większość prac wykonywana jest bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. Pozwala to na ich szybsze prowadzenie, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów. Nowo wybudowaną sieć poddaje się próbie ciśnieniowej na 10 atmosfer, dezynfekuje się poprzez chlorowanie, a następnie pobiera próbkę wody i wykonuje badania mikrobiologiczne w laboratorium. Dopiero po pozytywnych wynikach wszystkich prób i odbiorze technicznym można przekazać sieć wodociągową do eksploatacji.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Mostowej w Chodzieży

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież