Archiwum Wydarzeń

Prace konserwacyjne i eksploatacyjne

SUW w Podaninie - zbiornik retencyjny

20.07.2021 r.
---------------
MWiK Sp. z o.o. eksploatuje 18 studni głębinowych. Wydobyta z nich woda trafia do 5 Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Tam zostaje uzdatniona i następnie siecią wodociągową dostarczona do odbiorców. Obiekty produkcji wody w większości są zautomatyzowane i objęte zdalnym monitoringiem, który możliwy jest również z dedykowanych komputerów będących na wyposażeniu pracowników nadzoru. 

Nie oznacza to jednak, że ta infrastruktura nie wymaga prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych. Są one niezbędne dla utrzymania ciągłości dostaw wody oraz jej odpowiedniej jakości. W ostatnim czasie, między innymi, wykonano:

  • na SUW w Podaninie - czyszczenie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, każdy o pojemności 100 m3, czyszczenie kaskady napowietrzającej oraz zbiornika wody surowej napowietrzonej, przegląd oraz czyszczenie pomp zestawu międzyoperacyjnego;
  • na SUW przy ul. Chopina - czyszczenie kaskad napowietrzających oraz zbiornika wody surowej napowietrzonej, wymianę pompy poziomej o przepływie 55 m3 na godzinę;
  • ujęcie przy ul. Ujskiej - wyciągnięcie i okresowy przegląd agregatu pompowego wraz z kolumną tłoczną i armaturą w studni głębinowej nr 5;
  • w pompowni wody surowej przy ul. Mańczaków - czyszczenie zbiornika wody surowej.

Ujęcie wody przy ul. Ujskiej - pompa głębinowa SUW przy ul. Chopina - pompa pozioma SUW w Podaninie - pompy zestawu międzyoperacyjnego

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież