Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Ratajach

Maszyna przewiertowa na ul. Łąkowej w Ratajach

29.04.2021 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży rozpoczęła prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Ratajach. W ramach inwestycji wymienianych jest 540 mb sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu na nową wykonaną z polietylenu (PE).

Wymienione zostanie również 6 stalowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 155 mb na przyłącza wykonane z PE, każde wyposażone dodatkowo w zasuwkę odcinającą. Zamontowane zostaną dwa nowe hydranty podziemne, które będą służyć zarówno obsłudze technologicznej nowej sieci wodociągowej jak i zabezpieczeniu p-poż. Większość robót wykonywana jest bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. Pozwala to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Łąkowej poprzedza planowaną tam budowę nawierzchni asfaltowej.

 

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież