Archiwum Wydarzeń

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Laboratorium Zakładowe MWiK

16.04.2021 r.
---------------
Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o numerze AB 1737 na pobieranie próbek środowiskowych i ich analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Prowadzi ono badania w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych lub do środowiska. Laboratorium może świadczyć również usługi w zakresie:

  • Badań wody do spożycia
  • Badań wód powierzchniowych i podziemnych, studni głębinowych
  • Badań chwilowych i dobowych próbek ścieków

Usługi wykonywane są kompleksowo od poboru próbek, poprzez badania i fachową analizę wyników w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych. W zależności od potrzeb klienta, laboratorium służy również doradztwem w zakresie rozwiązań wpływających na poprawę jakości wody bądź ścieków. Laboratorium może wykonywać badania dla klientów indywidualnych, podmiotów publicznych, jak i zakładów przemysłowych.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież