Archiwum Wydarzeń

Światowy Dzień Wody

Infrastruktura MWiK na koniec 2020 r.

22.03.2021 r.
---------------
22 marca przypada Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ tej już zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas nie notowano deficytu. Ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Problem ten dotyka także 100 mln Europejczyków.

Chodzieskie wodociągi zapewniają dostawę wody Odbiorcom z miasta i gminy Chodzież oraz dwóch sołectw (Adolfowo-Studźce i Radwanki) w gminie Margonin. Na tym obszarze mieszka 24753 osób (dane na 31.12.2020), działa też kilkaset firm. W ciągu roku dostarczamy ok 1 mln 100 tys. m3 wody i odbieramy oraz oczyszczamy 950 tys. m3 ścieków. To skomplikowane przedsięwzięcie techniczne, którego dodatkowo nie ułatwia ukształtowanie terenu (duże różnice wysokości) oraz warunki hydrogeologiczne. Spółka zarządza siecią wodociągową o długości 214,9 km. Eksploatuje aż 18 studni głębinowych (najgłębsza ma 141 m), 5 Stacji Uzdatniania Wody, 5 Stacji Podwyższania Ciśnienia. Ścieki trafiają na mechaniczno-biologiczną Miejską Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowaną w Studzieńcu. Płyną do niej siecią kanalizacji sanitarnej o długości 156,6 km, w tym aż 53,7 km to sieć kanalizacji tłocznej. W systemie kanalizacji pracują 203 przepompownie ścieków.

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież