Archiwum Wydarzeń

Powiadomienia SMS i kontakt telefoniczny

Powiadomienia SMS i kontakt telefoniczny

17.03.2021 r.
---------------
Od ubiegłego roku chodzieskie wodociągi oferują bezpłatną usługę - powiadomienia sms. Odbiorcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na telefon komórkowy dostają krótkie komunikaty o istotnych zdarzeniach związanych z wykonywanymi usługami. Klienci korzystający z e-faktury otrzymują wiadomość o jej wysłaniu na e-mail ze wszystkimi jej danymi. SMS przychodzi także przypomnienie o płatności faktury.

Z mapy GIS generowane są powiadomienia o przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac remontowych lub awarii. Telefon wykorzystywany jest także do kontaktu w bieżących sprawach (np. informacja o możliwej awarii na instalacji wewnętrznej, błędna wpłata, umówienie wymiany wodomierza). To wygodna forma, dzięki której Odbiorca na bieżąco informowany jest o ważnych wydarzeniach. Na telefon nie są wysyłane żadne oferty handlowe, a jego numer nie jest nikomu przez Spółkę udostępniany. Warto zadbać aby Dostawca usług miał nasz numer. W tym celu wystarczy pobrać druk oświadczenia o zgodzie na kontakt telefoniczny (dostępny tutaj) i wypełniony dostarczyć do siedziby Spółki lub przesłać e-mailem albo przez e-BOK.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież