jakość wody

JakośĆ wody

Na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Chodzież Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje o jakości wody pitnej produkowanej dla miasta i gminy Chodzież.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców miasta i gminy Chodzież w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Rok 2024
 tabela - II kwartał 2024 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2024 pobierz plik
Rok 2023
 tabela - IV kwartał 2023 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2023 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2023 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2023 pobierz plik
Rok 2022
 tabela - IV kwartał 2022 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2022 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2022 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2022 pobierz plik
Rok 2021
 tabela - IV kwartał 2021 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2021 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2021 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2021 pobierz plik
Rok 2020
 tabela - IV kwartał 2020 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2020 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2020 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2020 pobierz plik
Rok 2019
 tabela - IV kwartał 2019 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2019 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2019 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2019 pobierz plik
Rok 2018
 tabela - IV kwartał 2018 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2018 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2018 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2018 pobierz plik
Rok 2017
 tabela - IV kwartał 2017 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2017 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2017 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2017 pobierz plik
Rok 2016
 tabela - IV kwartał 2016 pobierz plik
 tabela - III kwartał 2016 pobierz plik
 tabela - II kwartał 2016 pobierz plik
 tabela - I kwartał 2016 pobierz plik
 

Biorąc pod uwagę wyniki badań prób wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chodzież stwierdza się, że woda spełnia wymagania jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Realizacje MWiK Chodzież