Archiwum Wydarzeń

Zakończenie prac na zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej

Zbiornik wody czystej przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

09.09.2020 r.
---------------
Zakończyły się prace na terenowych zbiornikach wody czystej przy ul. Strzeleckiej. W ich ramach przeprowadzono szereg robót obejmujących: zdjęcie istniejących powłok wewnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej powierzchni i jej częściową reprofilację, wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki na wewnętrzne powierzchnie.

Wymieniono również instalacje technologiczne wewnątrz zbiorników oraz włazy, drabiny, podesty i balustrady. Wszystkie zastosowane materiały posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Każdy zbiornik to osobna monolityczna konstrukcja żelbetowa w kształcie cylindra o średnicy 15 m, wysokości 6,6 m i pojemności 1000 m3. Dla porównania - w jednym zbiorniku zmieściłaby się woda z dwóch basenów pływackich wielkości chodzieskiego „Delfina”. Oba zbiorniki są połączone na zewnątrz wspólnym rurociągiem, tworząc układ naczyń połączonych. Zostały oddane do użytku w 1980 r. i od tego czasu nie przechodziły tak rozległych prac. Poddawane były jedynie bieżącym naprawom oraz okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji. Zbiorniki wody czystej należą do najważniejszych obiektów systemu zbiorowego zaopatrzenia wody dla miasta i części gminy Chodzież. Zlokalizowane są w jednym z najwyższych punktów sieci wodociągowej. Pełnią z jednej strony funkcję retencyjną, współpracują ze stacjami uzdatniania wody oraz pełnią rolę „wieży ciśnień”, stabilizując ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Przeprowadzone prace pozwolą zapewnić stabilną jakość bakteriologiczną dostarczanej wody oraz zabezpieczą konstrukcję zbiorników na kolejne lata eksploatacji. Wartość przeprowadzonych prac to 1,019 miliona złotych.

Zbiornik wody czystej przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Zbiornik wody czystej przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież