Archiwum Wydarzeń

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży

strzelecka_1.jpg

15.05.2020 r.
---------------
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że dobiegły końca roboty budowano - montażowe związane z wymianą sieci wodociągowej magistralnej w ul. Strzeleckiej w Chodzieży. W ich ramach została wymieniona sieć azbestocementowa o średnicy 250 na nową wykonaną z PE - RC o średnicy 225. Łącznie wymieniono 370 metrów bieżących rurociągu.

W celu zmniejszenia uciążliwości prac dla mieszkańców wykorzystano metody bezwykopowe. Wykonawcą robót była FPH-U „BAZYL”. Dodatkowo wstawiono dwa podziemne hydranty przeciwpożarowe o średnicy DN 100 oraz nowy węzeł zasuwowy. Magistrala w ulicy Strzeleckiej jest jednym z kluczowych elementów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie głównych zbiorników wody uzdatnionej z rozdzielczą siecią wodociągową doprowadzającą wodę dla mieszkańców miasta.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2020_strzelecka_2.jpg

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież