Archiwum Wydarzeń

Laboratorium MWiK Sp. z o.o. z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2020_laboratorium_1.jpg

Laboratorium MWiK Sp. z o. o. uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 1737, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu-Łęgu wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.

Prowadzi ono badania w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych lub do środowiska. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do potwierdzenia badań wody w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dodatkowo personel posiada certyfikaty Państwowego Inspektora Sanitarnego  uprawniające do pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Laboratorium świadczy również usługi w zakresie analiz fizykochemicznych wody oraz ścieków. Wykonuje badania wody na ujęciach, ze studni głębinowych, sieci i przyłączy wodociągowych, wód powierzchniowych oraz z punktów i lokali gastronomicznych.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2020_laboratorium_2.jpg

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież