Archiwum Wydarzeń

Wymiana studni rozprężnej

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_studnia_rozprezna_01.jpg

W październiku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży wykonały wymianę studni rozprężnej w przedłużeniu ul. Świętokrzyskiej (w leśnym wąwozie) odbierającą ścieki ze zlewni Podanin - Krystynka - Stróżewo. Stara studnia była skorodowana wskutek oddziaływania siarkowodoru i kwalifikowała się do wymiany. Do studni rozprężnej wpadają ścieki tłoczone pod ciśnieniem przez przepompownie. Dalej płyną pod wpływem siły grawitacji.

Do rozprężania ścieków Spółka pierwszy raz zastosowała studnię tzw. wytracania energii. Ma ona specyficzną budowę, w której wprowadzenie rurociągu tłocznego stycznie do ściany studni powoduje zawirowanie ścieku w studni, wytracenie prędkości przepływu ścieków i laminarny odpływ grawitacyjny. Pod tym skomplikowanym opisem kryje się prosta zasada działania - ścieki które wpadają do studni z dużą prędkością zostają skierowane na ściankę studni po której płyną spiralnie stopniowo wyhamowując. Taki układ zapewnia dodatkowo wzbogacenie ścieków w tlen i usuwanie z nich siarkowodoru. Nowa studnia wykonana jest z tworzywa sztucznego nie ulegającego korozji. Dodajmy, że pierścieniowy przepływ ścieków zastosowany był już wcześniej na sieci kanalizacji sanitarnej w Chodzieży. Studnia z takim rozwiązaniem znajdowała się koło wiaduktu przy drodze nr 11. Była to wówczas najgłębsza studnia, miała ok. 9 m głębokości. Po modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, została wyłączona z eksploatacji.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_studnia_rozprezna_02.jpg

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież