Archiwum Wydarzeń

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_zeromskiego_1.jpg

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży zakończyła inwestycję związaną z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żeromskiego w Chodzieży. W zdecydowanej większości prace prowadzone były na terenie, na którym planowana jest rewitalizacja. Spółka wybudowała 167 mb sieci wodociągowej DN 110 PE oraz 65 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 160-200 PVC.

Wymienione zostało również 10 stalowych przyłączy wodociągowych na przyłącza wykonane z polietylenu o łącznej długości 110 mb oraz 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 o łącznej długości 14,5 mb. Zamontowano dwa nowe hydranty, w tym jeden ozdobny przy placu zabaw typu „Pawełek”. Większość prac na sieci wodociągowej wykonywana była bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego. Pozwoliło to na szybsze wykonanie zaplanowanych prac, ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz optymalizację kosztów inwestycyjnych. Z uwagi na zabytkowy charakter rejonu ul. Żeromskiego prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej prowadzone były pod stałym nadzorem archeologicznym.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_zeromskiego_2.jpg

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież