Archiwum Wydarzeń

Stawki cen i opłat za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 26.05.2019 r.

c_550_370_16777215_0_0_images_wydarzenia_2018_logo.PNG

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy od dnia 26.05.2019 obowiązują nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Chodzież. Przy nowych stawkach opłat abonamentowych zachowano zróżnicowanie dla faktur wystawianych w tradycyjnej, papierowej formie i wystawianych elektronicznie (e-faktura) przesyłanych na e-maila. Opłaty dla e-faktury są niższe o 1,52 zł/miesiąc.

Przechodząc na tę formę faktury nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale także chronimy środowisko naturalne (mniej papieru, wydruków, obciążeń dla środowiska spowodowanych dostarczeniem faktury). Już 25% wystawianych przez chodzieskie wodociągi faktur rozsyłanych jest do Odbiorców e-mailem. Warto skorzystać z tej formy otrzymywania faktury.

Rozliczenie po starych i nowych cenach odbędzie się w oparciu o rzeczywiste zużycia. Na dzień 26.05.2019 MWiK wykona dodatkowy odczyt wodomierzy.
Pełne taryfy znajdą Państwo na:

  • naszej stronie internetowej www.mwik.pl (dostępne tutaj)
  • stronie internetowej Miasta Chodzież www.chodziez.pl (dostępne tutaj)
  • stronie internetowej Gminy Chodzież www.gminachodziez.pl (dostępne tutaj)

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież