Archiwum Wydarzeń

MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży zrealizowała w roku 2018 inwestycje za 4,6 mln zł

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_lesna.jpg

W roku 2018 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży  realizowała 52 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4,6 mln zł. Chcąc zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług Spółka konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje systemy wodociągowy i kanalizacyjny. W ramach tych działań wymienione zostały kolejne, zdegradowane technicznie odcinki sieci oraz rurociągi z azbestocementu.

Prowadzona była również rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapewniająca uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo. Dodatkowo wykonano wymianę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  na ulicach objętych prowadzonymi przez samorządy remontami lub przebudową. Spółka zaczęła świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Margonin, wsi Adolfowo, Studźce i Radwanki. Wymagało to wybudowania 5,1 km sieci wodociągowej, sfinansowanej przez Gminę Margonin. Spółka sfinalizowała wykup, dzierżawionego od 2006r., ujęcia wód podziemnych przy ul. Mańczaków w Chodzieży. Pokrywa ono blisko 23% rocznego zapotrzebowania wody na terenie obsługiwanym przez chodzieskie wodociągi.

W roku 2018 wybudowano i/lub zmodernizowano:

  • 3,12 km sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chodzież,
  • 5,1 km sieci wodociągowej dostarczającej wodę do części gminy Margonin,
  • 89 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1,18 km,
  • 3,87 km kanalizacji sanitarnej,
  • 27 przydomowych i 2 lokalne przepompownie ścieków,
  • 99 kanałów bocznych.

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież