Archiwum Wydarzeń

Zasilanie rezerwowe obiektów MWiK

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_agregat_01.jpg

W lutym 2019 r. doszło do awarii kabla zasilającego stację energetyczną ŚN 15 kV Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Chopina. Jej usunięcie zajęło 4 dni. W tym czasie służby techniczne Spółki zapewniły zasilanie rezerwowe i dzięki temu utrzymały ciągłość produkcji wody ze stacji. Odbiorcy usług nie odczuli żadnych niedogodności. Ten przykład pokazuje jak ważne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury i procedur na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych.

Chodzieskie wodociągi dysponują agregatami prądotwórczymi, które mają za zadanie zapewnić dostawę energii przy braku zasilania z sieci energetycznej na wszystkich SUW, Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i większości stacji podwyższania ciśnienia na sieci wodociągowej w mieście i gminie Chodzież. Większość agregatów wyposażona jest w układy automatycznego rozruchu w sytuacji zaniku zasilania. Spółka posiada również szereg mobilnych agregatów prądotwórczych różnej mocy, które można w krótkim czasie przetransportować i uruchomić we wskazanym obiekcie. Taki system awaryjnego zasilania wpływa na poziom bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych usług - dostawy wody i odbioru ścieków.

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_agregat_02.jpg

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2019_agregat_03.jpg

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież