Archiwum Wydarzeń

V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich

c_550_370_16777215_00_images_wydarzenia_2018_sww_01.JPG

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w salce edukacyjno-szkoleniowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (MOŚ) Studzieniec-Łęg odbyło się V spotkanie kadry technicznej Stowarzyszenia Wodociągów Wielkopolskich. Spotkania odbywają się cyklicznie raz na kwartał w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych i stanowią płaszczyznę wymiany wzajemnych doświadczeń i rozwoju zawodowego.

Na spotkanie do Chodzieży przyjechali przedstawiciele 11 wodociągów. Głównym tematem była wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania danych do wniosków taryfowych za wodę i ścieki i problemy z tym związane. Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości przez Prezesa Zarządu MWiK sp. z o.o. Stanisława Binieckiego, kierownik MOŚ Roman Niedźwiecki zapoznał uczestników z procesem technologicznym oczyszczania ścieków prowadzonym na obiekcie w Studzieńcu.

Podczas spotkania uczestnicy mieli również okazję wysłuchać dwóch prezentacji. Wojciech Kucner z firmy MC-Bauchemie sp. z o. o. omówił metodykę wykonywania przeglądów i oceny stanu technicznego zbiorników na wodę oraz przeprowadził praktyczny pokaz materiałów stosowanych do iniekcji. Z kolei dr Tomasz Górka z firmy BLM-Storkow GmbH omówił nowoczesne metody diagnostyki stanu technicznego studni głębinowych. Na koniec spotkania uczestnicy przejechali do Podanina, gdzie zapoznali się z procesem technologicznym oraz urządzeniami wykorzystywanymi do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Podaninie.

c_130_130_16777215_00_images_wydarzenia_2018_sww_02.JPGc_130_130_16777215_00_images_wydarzenia_2018_sww_03.JPGc_130_130_16777215_00_images_wydarzenia_2018_sww_04.JPGc_130_130_16777215_00_images_wydarzenia_2018_sww_05.JPG

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież